Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 8, No 1 (2023)

Censorship Crisis: Analysis of Memes on Twitter and Their Reception

Jana Hallová

Abstract

Poniższa analiza skupia się na badaniu wykorzystania memów na platformie społecznościowej Twitter w kształtowaniu wizerunków celebrytów. Analizie poddano w szczególności dwa posty z memami Elona Muska i stojącą za nimi strategię przedstawiania wizerunku, korzystając elementów analizy multimedialnej i krytycznej analizy dyskursu. W kolejnym kroku artykuł skupia się na odbiorze tych postów, stosując analizę porównawczą treści za pomocą specjalnie dobranego zestawu kryteriów, w celu oceny skuteczności strategii stojącej za analizowanymi postami i stopnia prawdopodobieństwa istnienia cenzury na Twitterze po jego zakupie przez Elona Muska. Badanie porównawcze ma formę analizy treści 150 pierwszych odpowiedzi na każdy z dwóch postów. Badanie pokazuje nie tylko przykłady prób zmniejszenia dystansu, który jest naturalny w relacjach z celebrytą w mediach społecznościowych, ale także to, na ile skuteczne są te próby i czy pozwalają na odwrócenie uwagi odbiorców od danej postaci i jej oddziaływania na użytkowników.  

References

Bambrough, Billy, Anat Alon-Beck, John Brandon, Richard McGahey, Jonathan Ponciano, Derek Saul, Nick Reimann, Jacob Wolinsky, Robert W. Wood, William Pesek, Peter Suciu (2022a) “Elon Musk.” Forbes. Retrieved from: https://www.forbes.com/profile/elon-musk/?list=rtb/. (Accessed: 20 October 2023).

Bambrough, Billy, Anat Alon-Beck, John Brandon, Richard McGahey, Jonathan Ponciano, Derek Saul, Nick Reimann, Jacob Wolinsky, Robert W. Wood, William Pesek, Peter Suciu (2022b) “The Real-Time Billionaires List.” Forbes. Retrieved from: https://www.forbes.com/real-time-billionaires/. (Accessed: 20 October 2023).

Bou-Franch, Patricia, Pilar Garcés-Conejos Blitvich (2019) “Introduction to Analyzing Digital Discourse: New Insights and Future Directions.: [In:] Patricia Bou-Franch, Pilar Garcés-Conejos Blitvich (eds.), Analyzing Digital Discourse: New Insights and Future Directions. Cham: Palgrave Macmillan; 3–21.

Editorial Board (2023, May 2) “Elon Musk’s Twitter is Helping Governments Shut Their Citizens Up.” Washington Post. Retrieved from: https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/05/02/musk-twitter-censorship-government/. (Accessed: 20 October 2023).

Hall, Stuart (1997) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (Culture, Media and Identities Series). London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications & Open University.

Hemsley, Jeff, Rebecca D. Kelly (2019) “Scratching a Niche: How Smaller Social Media Players Such as Dribbble Reflect the Viral Phenomenon.” Social Media and Society 5 (4), 205630511989005. https://doi.org/10.1177/2056305119890051.

Marwick, Alice, Danah Boyd (2011) “To See and Be Seen: Celebrity Practice on Twitter.” Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 17 (2); 139–158. https://doi.org/10.1177/1354856510394539.

Masnick, Mike (2022) “Elon Musk’s First Move Is to Fire the Person Most Responsible for Twitter’s Strong Free Speech Stance.” Techdirt (October 28). Retrieved from: https://www.techdirt.com/2022/10/28/elon-musks-first-move-is-to-fire-the-person-most-responsible-for-twitters-strong-free-speech-stance/. (Accessed: 20 October 2023).

Matt (2023) “Death Knocking on Doors.” Know Your Meme. Retrieved from: https://knowyourmeme.com/memes/death-knocking-on-doors. (Accessed: 20 October 2023).

Ramanathan, Renugah, B. H. Tan. (2015). “Application of Critical Discourse Analysis in Media Discourse Studies.” The Southeast Asian Journal of English Language Studies 21 (2), 57–68.

S (2022) “Mother Ignoring Kid Drowning in a Pool.” Know Your Meme (July 24). Retrieved from:https://knowyourmeme.com/memes/mother-ignoring-kid-drowning-in-a-pool. (Accessed: 20 October 2023).

Shifman, Limor (2013) Memes in Digital Culture (MIT Press Essential Knowledge Series). Cambridge, MA: MIT Press.

Taecharungroj, Viriya, Pitchganut Nueangjamnong (2014) “The Effect of Humour on Virality: The Study of Internet Memes on Social Media.” Paper presented at 7th International Forum on Public Relations and Advertising Media Impacts on Culture and Social Communication. Bangkok.

Tangalakis-Lippert, Katherine (2022) “Despite Calling Himself a “Free Speech Absolutist,” Elon Musk Has a History of Retaliation against Employees and Critics.” Business Insider (March 27). Retrieved from: https://www.businessinsider.com/free-speech-absolutist-elon-musk-censors-employees-critics-2022-3. (Accessed: 20 October 2023).

Tsakona, Villy, Jan Chovanec (2020) “Revisiting Intertextuality and Humour: Fresh Perspectives on a Classic Topic.” The European Journal of Humour Research 8 (3); 1–15. https://doi.org/10.7592/ejhr2020.8.3.tsakona.

Twitter Help (2023) “Twitter’s Policy on Hateful Conduct help.twitter.com.” Retrieved from: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/hateful-conduct-policy. (Accessed: 20 October 2023).

Urban Dictionary. Retrieved from: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=%2FS. (Accessed: 20 October 2023).

Van Dijk, Teun A. (2000) Ideology and Discourse: A Multidisciplinary Introduction. Pompeu Fabra University, Barcelona. Retrieved from: http://www.discursos.org/unpublished%20articles/ Ideology%20and%20discourse.pdf. (Accessed: 20 October 2023).

Vásquez, Camilla, Erhan Aslan (2021) “’Cats Be Outside, How about Meow’: Multimodal Humor and Creativity in an Internet Meme.” Journal of Pragmatics 171; 101–117. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2020.10.006.

Wiggins, Bradley E. (2019) The Discursive Power of Memes in Digital Culture [E-book]. Milton: Routledge.

Yus, Francisco (2019) “Multimodality in Memes: A Cyberpragmatics Approach.” [In:] Patricia Bou-Franch, Pilar Garcés-Conejos Blitvich (eds.) Analyzing Digital Discourse: New Insights and Future Directions. Cham: Palgrave Macmillan; 105–131.

Zahn, Max (2022) “A Timeline of Elon Musk’s Tumultuous Twitter Acquisition.” ABC News (November 12). Retrieved from: https://abcnews.go.com/Business/timeline-elon-musks-tumultuous-twitter-acquisition-attempt/story?id=86611191. (Accessed: 20 October 2023).