Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 1, No 1 & 2 (2016)

Dzieje innych miłości, czyli o nieprzekładalności bezwzględnej w tekstach o wartościach w sztuce

Teresa Bałuk-Ulewiczowa

Abstrakt

Autorka stawia pytanie o nieprzekładalność „absolutną”, czyli o to, co nie dociera do obcojęzycznego odbiorcy translacji. Na podstawie albumu o zabytkach kultury polskiej przechowywanych w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w wersji angielskiej tłumaczonej z polskiego oryginału i mogącej służyć za wzór znakomitego przekładu, ukazuje, jak teksty odnoszące się do sztuki narodowej mogą zawierać takie pułapki dla tłumacza. Mimo doskonałego wykonania przekładu, u docelowego odbiorcy z innego kręgu kulturowego tłumaczenie nie wywołuje tych samych reakcji na specyficzne, inherentne wartości  tekstu pierwotnego, doznawanych przez czytelników należących do społeczności kulturowej tekstu wyjściowego.

 

Bibliografia

Białostocki, Jan (1988) „Sztuka i świat wartości”. [W:] Maria Poprzęcka (red.) Sztuka i wartość. Materiały XI Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Warszawa: Zakład Wydawnictw Sztuka Polska; 3-11.

Tazbir, Janusz (2000) „Jeszcze jeden skarb…”. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 4/2000; 46-50 [pobrane z http:// bn.org.pn.biulet_04_2000a.pdf, 1.12.2000

Tchórzewska-Kabata, Halina (red.) (2000) Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej. Warszawa: BN.

Tchórzewska-Kabata, Halina (red.) (2000) More Precious Than Gold. Treasures of the Polish National Library. (tłum.) Janina Dorosz, Philip Earl Steele (cytowana wg numeracji stron z dopiskiem „A”). Warszawa: BN.