Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 4, No 2 (2019)

Ewa Rusek, Europa oczami tureckich studentów, Język a komunikacja 40, Kraków: Wydawnictwo „Tertium”, 2019

Anna Danuta Dunin-Dudkowska

Abstrakt

Recenzja książki Ewy Rusek.

Monografią Europa oczami tureckich studentów, opracowaną na bazie rozprawy doktorskiej zatytułowanej Językowy obraz Europy w tekstach tureckich studentów programu Erasmus, dołącza Ewa Rusek do grona lingwistów zajmujących się zagadnieniem relatywizmu językowego i językowych obrazów świata w ujęciu etnolingwistycznym. Do rąk czytelnika trafia książka niebanalna i inspirująca, pozwalająca nam, Europejczykom skonfrontować nasze wyobrażenie o sobie z obrazem, który widzą przybysze z innego kręgu kulturowego, nie tak znowu odległego, jako że chodzi o Turcję. To kraj leżący na granicy między Europą i Azją, z predylekcjami do europejskości i nadziejami na lepsze życie w strukturach politycznych, ekonomicznych i kulturowych naszego kontynentu. Pozycja ta może więc zainteresować językoznawców, głównie z kręgu badaczy językowych obrazów świata, ale także antropologów, kulturoznawców, socjologów i edukatorów. Może stanowić również źródło inspiracji i radości czytania dla osób ciekawych świata, interesujących się zjawiskami zachodzącymi w otaczającej nas rzeczywistości, obserwujących spotkania kultur odbywające się na naszych oczach, chcących zrozumieć przemiany i prognozy związane z przyszłością naszego kręgu kulturowego.

 

Bibliografia

Bartmiński, Jerzy (1999), Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata. [W:] Jerzy Bartmiński (red.) Językowy obraz świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 103-120.

Bauman, Zygmunt (2011), 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, tłum. Tomasz Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kołakowski, Leszek (1995), O tożsamości zbiorowej. [W:] Krzysztof Michalski (red.) Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo. Kraków: Znak; 45-55.

Mach, Zdzisław (2010), Tożsamość europejska – dzieło ewolucji czy konstrukt polityczny? [W:] Pytania o Europę. Opnie ekspertów, Warszawa: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce; 124-130.

Tokarski R., 1999, Językowy obraz świata w metaforach potocznych. [W:] Jerzy Bartmiński (red.) Językowy obraz świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 65-81.