Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 5, No 2 (2020)

Grażyna Rosa, Izabela Ostrowska, Kamila Słupińska, Leszek Gracz, Komunikacja międzykulturowa w biznesie. Różnice kulturowe i komunikacja międzykulturowa w różnych regionach świata jako podstawa sukcesu w biznesie międzynarodowym, Kraków: Edu-Libri, 2018

Agnieszka Strzałka

Recenzja książki

Bibliografia

Nowek, Diana, Komunikacja międzykulturowa w podróży i w biznesie. [pobrane z: http://komunikacja-miedzykulturowa.blogspot.com/. Data ostatniego dostępu: 02.11.2020].

Rygiel, Dorota (2017) „Swój czy obcy? Postrzeganie odmienności kulturowej z perspektywy polskiej i hiszpańskiej młodzieży akademickiej.” [W:] Aleksandra Knapik, Aleksandra Misior–Mroczkowska, Piotr Chruszczewski, Władysław Chłopicki (red.) Style komunikacyjne. Język a komunikacja 39. Kraków: Tertium; 205–215.