Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 7, No 1 (2022)

Iwona Benenowska, Elżbieta Laskowska, Beata Morzyńska-Wrzosek (red.), Aksjologiczne aspekty komunikacji. Materiały z Forum Etyki Słowa, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019

Kazimierz Sikora

Abstract

Recenzja książki

References

Bartmiński, Jerzy (2012) „Etyka słowa a potoczny wzorzec komunikacji”. [W:] Andrzej Markowski, Radosław Pawelec (red.) Oblicza polszczyzny. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury; 32–48.

Bralczyk, Jerzy (2007) O języku propagandy i polityki. Warszawa: Trio.

Cegieła, Anna (2014a) „Czym jest mowa nienawiści?”. Poradnik Językowy 2014 (1); 7–17.

Cegieła, Anna (2014b) „Etyka słowa w polskim dyskursie publicznym”. [W:] Katarzyna Jachimowska, Barbara Kudra, Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz (red.) Słowo we współczesnych dyskursach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 23–34.

Cegieła, Anna (2014c) Słowa i ludzie: wprowadzenie do etyki słowa. Warszawa: Elipsa.

Habrajska, Grażyna (2020) Perswazja i manipulacja w komunikacji. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kamińska-Szmaj, Irena (2001) Słowa na wolności. Wrocław: Europa.

Kamińska-Szmaj, Irena (2004) „Propaganda, perswazja, manipulacja”. [W:] Piotr Krzyżanowski, Paweł Nowak (red.) Manipulacja w języku. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 13–28.

Kamińska-Szmaj, Irena (2007) Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Laskowska, Elżbieta (2008) „Między językiem ideologii a językiem agresji”. [W:] Grzegorz Dąbkowski (red.) Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione. Warszawa: Plejada; 185–193.

Laskowska, Elżbieta (2017) „Agresja językowa jako problem moralny”. [W:] Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Jadwiga Puzynina (red.) Etyka słowa. 1. Wybór opracowań. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 245–251.

Ożóg, Kazimierz (2004) Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Skowronek, Bogusław (2013) Mediolingwistyka. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Taras, Bożena (2013) Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Warchala, Jacek (2019) Formy perswazji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.