Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 2, No 2 (2017)

Kody odmienności kulturowej w literaturze szwedzkiej i jej przekładach. Na przykładzie Trylogii sztokholmskiej Jensa Lapidusa

Magdalena Wasilewska-Chmura

Abstrakt

Artykuł podejmuje temat językowych reprezentacji kulturowej odmienności w literaturze szwedzkiej, przedstawiającej środowiska imigranckie i/lub rozwarstwione klasowo. Język, zarówno protagonistów jak i narracji, jest konstruktem literackim, który eksponuje jedynie niektóre elementy językowe (głównie leksykalne) jako relewantne  dla osiągnięcia pragmatycznego celu – efektu obcości. Przedmiotem artykułu jest analiza stylistyczna zastosowanych środków oraz strategie tłumaczy zmierzające do uzyskania ekwiwalencji funkcjonalnej.

 

Bibliografia

Balbus, Stanisław ([1996] 2006) Między stylami. Wyd. 2. Kraków: Universitas.

Grochowski, Maciej (2001) Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kowalewska, Aleksandra (2005) „Problematyka przekładu stylu literackiego”. [W:] Krzysztof Hejwowski (red.), Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności. Olecko: Wszechnica Mazurska; 167–177.

Lapidus, Jens [2006] (2009) Snabba cash. Wyd. 3. Stockholm: Månpocket.

Lapidus, Jens (2008) Aldrig fucka upp. Stockholm: Månpocket.

Lapidus, Jens (2008) Szybki cash. (tłum.) Mariusz Kalinowski. Warszawa: WAB

Lapidus, Jens (2009) Zimna stal. (tłum.) Mariusz Kalinowski. Warszawa: WAB.

Lapidus, Jens [2011] (2012) Livet det luxe. Stockholm: Månpocket.

Lapidus, Jens (2013) Życie de luxe. (tłum.) Paulina Jankowska. Warszawa: WAB.

Markiewicz, Henryk (1996) Wymiary dzieła literackiego. Kraków: Universitas.

Mayenowa, Maria R. [1974] (2000) Poetyka teoretyczna. Wyd. 3. Wrocław: Ossolineum.

Said, Edward W. [1978] (1991) „Orientalizm. Wprowadzenie”. [W:] E.W. Said. Orientalizm. Tłum. Witold Kalinowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy; 23–57.

Skudrzykowa, Aldona (1994) Język (za)pisany. O kolokwialności dialogów współczesnej prozy polskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Stasiak-Górna, Marta (2014) „O tłumaczeniu leksyki potocznej w dialogach literackich na przykładzie szwedzkich kryminałów i ich polskich przekładów”. [W:] Joanna Dybiec-Gajer, Anna Tereszkiewicz (red.), Słowo – kontekst – przekład. Kraków: Tertium; 219–227.

Warchala, Jacek (2003) Kategoria potoczności w języku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.