Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 1, No 1 & 2 (2016)

Kognitywizm a komunikatywizm – dwa bieguny współczesnego językoznawstwa. Dyskusja okrągłego stołu

Abstrakt

Dyskusja po raz pierwszy została opublikowana w całości w 2006 roku w tomie Kognitywizm i komunikatywizm – dwa bieguny współczesnego językoznawstwa. Dyskusja przy okrągłym stole, pod redakcją Władysława Chłopickiego, Język a komunikacja 9, Kraków: Tertium.