Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 8, No 2 (2023)

„Leczenie COVID-19 u pacjenta” a „Nie lekceważmy zagrożenia 'koronką'”: Analiza dyskursu zapośredniczonego komputerowo na podstawie polskojęzycznych fachowych publikacji medycznych oraz forów internetowych

Magdalena Zabielska

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest wstępne zbadanie oraz porównanie specjalistycznego dyskursu medycznego oraz dyskursu zapośredniczonego komputerowo dotyczących COVID-19 na podstawie polskojęzycznych publikacji naukowych oraz wpisów na forum internetowym. Są to dyskursy tworzone odpowiednio przez profesjonalistów jak i przez laików, którzy opisują konkretne przypadki choroby. Badanie to skupia się na językowej konstrukcji takich elementów jak choroba czy pacjent oraz konsekwencji konkretnych wyborów językowych ukazujących doświadczenie choroby autorstwa różnych osób, w konkretnych kontekstach oraz różnymi kanałami, przeznaczonych dla różnych czytelników. O ile istnieje szereg badań dotyczących nowych jednostek leksykalnych oraz tych, które zyskały nowe znaczenie/nową rzeczywistość do opisu w języku angielskim, wydaje się, iż porównanie dwóch dyskursów dotyczących COVID-19 tworzonych przez profesjonalistów jak i laików w języku polskim nie zostało dotychczas przeprowadzone. Dane w niniejszym badaniu stanowią polskojęzyczne artykuły naukowe dotyczące koronawirusa oraz wpisy na forum internetowym o tej samej tematyce. Zastosowana metodologia to analiza z perspektywy jakościowej, uzupełniona o elementy badania korpusu wspartego komputerowo i odnosi się gramatyki dyskursu o podstawach kognitywnych oraz funkcjonalnych. Zwraca się w niej uwagę na tekstowe wyznaczniki pacjenta i choroby, oraz ich tekstowe uwarunkowania, które mogą się różnić w zależności od kontekstów, w których tworzone są teksty. Jak pokazują wyniki badania, obie grupy tekstów charakteryzują się innymi punktami ciężkości oraz użytymi środkami językowymi (np. słownictwo, frazy czy struktury dyskursywne), które odpowiadają za różny efekt końcowy językowej reprezentacji COVID-19.

References

Ängsal, Magnus P. (2021) “Who Is an Expert? A Corpus-Assisted Analysis of the Expert in Swedish Covid-19 Discourse.” Tekst und Diskurs, 15; 171–209.

Anspach, Renee R. (1988) “Notes on the Sociology of Medical Discourse: The Language of Case Presentation.” Journal of Health and Social Behaviour, 29; 357–375.

Bamberg, Michael, Alexandra Georgakopoulou (2008) “Small Stories as a New Perspective in Narrative and Identity Analysis.” Text & Talk, 28(3); 377–396.

Baynham, Mike, Alexandra Georgakopoulou (2006) “Big” Stories and “Small” Stories: Reflections on Methodological Issues in Narrative Research”. [In:] Seminar on Methodological Issues in Linguistic Ethnography, The Open University, Milton Keynes, UK. 2006. Retrieved from http://www.lancaster.ac.uk/fss/organisations/ lingethn/documents/OU_ meth_sem/Baynham_big_stories.doc. Date: 10.04.2023.

Bleakley, Alan (2017) Thinking with Metaphors in Medicine: The State of the Art. London: Routledge.

Blois, Marsden S. (1984) Information and Medicine. Berkeley: University of California Press.

Bouvier, Gwen (ed.) (2017) Discourse and Social Media. Oxon: Routledge.

Brookes, Gavin, Daniel Hunt (2021) “Introduction.” [In:] Gavin Brookes, Daniel Hunt (eds.)

Analysing Health Communication: Discourse Approaches. Cham: Palgrave Macmillan; 1–17.

Chojnacka-Kuraś, Marta, Marta Falkowska (2023) “Polaryzacja stanowisk wobec pandemii i jej odzwierciedlenie w dyskursywnych strategiach nominacyjnych. Studium Wyrażenia Covidianin.” Język Polski, CIII(1); 55–70.

Coluzzi, Paolo, Patricia Riget (2002) “COVID-19 in the Malasian and Italian Linguistics Landscape.” Socjolingwistyka, XXXVI; 99–123.

Crystal, David (2020) “Covocabulary”. Fifteen Eighty Four: Academic Perspectives from Cambridge University Press. Retrieved from: https://www.cambridgeblog.org/2020/ 05/covocabulary/. Date: 10.04.2023.

Diget, Ida Stevia (2021) “Minimal English for Health: Reader Accessibility in Public Health Communication about COVID-19 in Australia (with Contrastive Reference to Denmark).” [In:] Cliff Goddard (ed.) Minimal Languages in Action. iBooks: Palgrave; 529–599.

Duda, Barbara, Ewa Ficek (2022) “Szczepionka, śmiercionka, trupionka. modelowanie znaczeń słowa w dyskursie antyszczepionkowym związanym z pandemią SARS-CoV-2.” Socjolingwistyka, CII; 49–63.

Duszak, Anna (1987) The Dynamics of Topics in English and Polish. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Fleischman, Suzanne (2001) “Language and Medicine.” [In:] Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, Heidi E. Hamilton (eds.) The Handbook of Discourse Analysis. Oxford: Blackwell Publishers; 480–483.

Gardner, Sheena, Sian Alsop (2016) Systemic Functional Linguistics in the Digital Age. United Kingdom: Equinox eBooks Publishing.

Geertz, Clifford (1988) Words and Lives: The Anthropologist as Author. Palo Alto, CA: Stanford University Press.

Giannoni, Davide S. (2009) “Disciplinary Values in English Academic Metaphors.” Linguistica e Filologia, 28; 173–191.

Gillings, Mathew, Gerlinde Mautner, Paul Baker (2023) Corpus-Assisted Discourse Studies. Cambridge: Cambridge University Press.

Gordon, Cynthia (2015) “‘I Would Suggest You Tell This ^^^ to Your Doctor’. Online Narrative Problem-Solving Regarding Face-to-Face Doctor-Patient Interaction about Body Weight.” [In:] Franziska Gygax, Miriam A. Locher (eds.) Narrative Matters in Medical Contexts across Disciplines. Amsterdam: John Benjamins; 17–40.

Gotti, Maurizio (2008) Investigating Specialised Discourse. Bern: Peter Lang.

Halliday, Michael A. K. (1994) An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold.

Harrington, Kristine J. (2012) “The Use of Metaphor in Discourse about Cancer: A Review of the Literature.” Clinical Journal of Oncology Nursing, 16(4); 408–412.

Herring, Susan C. (2001) “Computer-Mediated Discourse.” [In:] Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, Heidi E. Hamilton (eds.) The Handbook of Discourse Analysis. Oxford: Blackwell Publishers; 612–634.

Hodgkin, Paul (1985) “Medicine is War.” The British Medical Journal, 241; 1820–1821.

Hoffmann, Lothar (1984) “Seven Roads to LSP.” Special Language: International Journal of LSP, Research, Didactics and Terminology, 6(1-2); 28–38.

Hohaus, Pascal (ed.) (2022) Science Communication in Times of Crisis. Amsterdam: John Benjamins.

Hommerberg, Charlotte, Anna W. Gustafsson, Anna Sandgren (2020) “Battle, Journey, Imprisonment and Burden: Patterns of Metaphor Use in Blogs about Living with Advanced Cancer.” BMC Palliative Care, 19(59). Retrieved from https://doi.org/10.1186/s12904-020-00557-6. Date: 10.04.2023.

Hunter, Kathryn Montgomery (1991) Doctors’ Stories. The Narrative Structure of Medical Knowledge. Princeton: Princeton University Press.

Kenny, Nuala P., Brenda L. Beagan (2004) “The Patient as Text – A Challenge for Problem-Based Learning.” Medical Education 38; 1071–1079.

Koca-Helvaci, Zeynep Cihan (2022) “’Coronavirus as a Political Weapon’. The COVID Pandemic through the Lens of the US Alt-Right Media.” [In:] Pascal Hohaus (ed.) Science Communication in Times of Crisis. Amsterdam: John Benjamins; 169–195.

Kokkinakis, Dimitros, Maria Toporowska-Gronostaj (2006) “Lay Language versus Professional Language within Cardiovascular Subdomain – A Contrastive Study.” Proceedings of the 2006 WSEAS International Conference on Cellular & Molecular Biology, Biophysics & Bioengineering; 1–7. Retrieved from http://www.wseas.us/e-library/conferences/2006 athensbio/papers/536-131.pdf. Date: 20.04.2023.

Labov, William, Joshua Waletzky (1967) “Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience.” [In:] June Helm (ed.) Essays on the Verbal and Visual Arts. Seattle, WA: University of Washington Press; 12–44.

Luzón, Maria J. (2022) “Coronavirus Explainers’ for Public Communication of Science: Everything the Public Needs to Know.” [In:] Andreas Musolff, Ruth Breeze, Kayo Kondo, Sara Vilar-Lluch (eds.) Pandemic and Crisis Discourse: Communicating COVID-19 and Public Health Strategy. London: Bloomsbury Academic; 97–114.

McClaughlin, Emma, Sara Vilar-Lluch, Tamsin Parnell, Dawna Knight, Elena Nichele, Svenja Adolphs, Jeremie Clos, Giovanni Schiazza (2023) “The Reception of Public Health Messages during the COVID-19 Pandemic.” Applied Corpus Linguistics, 3(1). Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666799122000211?via%3Dihub Date: 14.04.2023.

Mishler, Elliot G. (1984) The Discourse of Medicine. The Dialectics of Medical Interviews. Norwood, NJ: Ablex.

Molek-Kozakowska, Katarzyna, Sofiia Struchkova (2022) “Communicating Risks of an Anti-COVID Vaccine in Poland. A Comparative Study of Content, Style and Advocacy in Three Media Outlets.” [In:] Pascal Hohaus (ed.) Communication in Times of Crisis. Amsterdam: John Benjamins; 143–168.

Morrow, Phillip (2006) “Telling about Problems and Giving Advice in an Internet Discussion Forum: Some Discourse Features.” Discourse Studies, 8(4); 531–548.

Morse, Janice M. (2012) Qualitative Health Research: Creating a New Discipline. Walnut Creek, CA: Routledge.

Mu, Junfang F., Hongyue Zhao, Guang Yang (2021) “A Critical Discourse Analysis of Reports about China on the COVID-19 Pandemic in The New York Times.” Open Access Library Journal, 8(e7746). Retrieved from https://doi.org/10.4236/oalib.1107746. Date: 11.12.2022.

Musolff, Andreas (2021) “War against Covid-19: Is the Pandemic Management as War Metaphor Helpful or Hurtful.” [In:] Andreas Musolff, Ruth Breeze, Kayo Kondo, Sara Vilar-Lluch (eds.) Pandemic and Crisis Discourse: Communicating COVID-19 and Public Health Strategy. London: Bloomsbury Academic; 307–320.

Neagu, Mariana (2022) “Metaphoric Framings of Fighting Covid-19 in Romanian and English Public Speeches.” [In:] Andreas Musolff, Ruth Breeze, Kayo Kondo, Vilar-Lluch (eds.), Pandemic and Crisis Discourse: Communicating COVID-19 and Public Health Strategy. London: Bloomsbury Academic; 255–270.

Nygren, Katarina G., Anna Olofsson (2021) “Swedish Exceptionalism, Herd Immunity and the Welfare State: A Media Analysis of Struggles over the Nature and Legitimacy of the COVID-19 Pandemic Strategy in Sweden.” Current Sociology Monograph, 69(4); 529–546.

Ovchinnikova, Irina, Liana Ermakova, Dina Nurbakova (2020) “Sentiments in Russian Medical Professional Discourse during the Covid-19 Pandemic.” [In:] Malvina Nissim, Viviana Patti, Barbara Plank, Esin Durmus (eds.) Proceedings of the Third Workshop on Computational Modeling of People’s Opinions, Personality, and Emotions in Social Media, Barcelona, Spain (online), 13 Dec. 2020. Association for Computational Linguistics (ACL); 99–108.

Page, Ruth (2010) “Re-Examining Narrativity: Small Stories in Status Updates.” Text &Talk, 30(4); 423–444.

Parvin, Gulsan, Habibur Rahman, Reazul Ahsan, Anwarul Abedin (2020) “Media Discourse about the Pandemic Novel Coronavirus (COVID-19) in East Asia: The Case of China and Japan.” Social Sciences & Humanities Open. Retrieved from http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.3603875. Date: 10.04.2022.

Péteri, Attila (2021) “Wissenschaftsdiskurs in der Corona-Krise in Deutschen und Ungarischen Medien. Eine Vergleichende Linguistische Analyse.” Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs, 15; 263–286.

Radley, Alan, Kerry Chamberlain (2001) “Health Psychology and the Study of the Case: From Method to Analytic Concern.” Social Science & Medicine, 53(3); 321–332.

Semino, Elena (2021) “Not Soldiers but Fire-Fighters – Metaphors and Covid-19.” Health Communication, 36(1); 50–58.

Smith, Carlota S. (2003) Modes of Discourse. The Local Structure of Texts. Cambridge: Cambridge University Press.

Stokes, Daniel C., Anietie Andy, Sharath C. Guntuku, Lyle H. Ungar, Raina M. Merchant (2020) “Public Priorities and Concerns Regarding COVID-19 in an Online Discussion Forum: Longitudinal Topic Modeling.” Journal of General Internal Medicine, 35(7); 2244–2247.

Sun, Wanning (2021) “The Virus of Fear and Anxiety: China, COVID-19, and the Australian Media.” Global Media and China, 6(1); 24–39.

TechTerms. Web Forum Definition. Retrieved from http://techterms.com/definition/web_forum. Date: 07.03.2019.

Widdowson, Henry G. (1979) Explorations in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Wikipedia (2023) COVID-19 Pandemic. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic. Date: 10.04.2023.

World Health Organisation (WHO) (2023) Coronavirus Disease (COVID-19). Retrieved from https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1. Date: 10.04.2023.

WORLDOMETER. (2022) COVID Live – Coronavirus Statistics. Retrieved from https://www.worldometers.info/coronavirus/. Date: 10.04.2023.

Wrześniewska-Pietrzak, Marta, Małgorzata Kołodziejczak (2022) “The Virus on the Leash of Politics? The Media Image of the SARS-COV-2 Virus during the First Wave of the Pandemic in Poland (Preliminary Remarks).” Socjolingwistyka, XXXVI; 81–97.

Zabielska, Magdalena (2014) Searching for the Patient’s Presence in Medical Case Reports. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Zabielska, Magdalena (2015) “Patient-centred Case Reporting: State of the Art.” [In:] Magdalena Zabielska, Emilia Wąsikiewicz-Firlej, Anna Szczepaniak-Kozak (eds.) Discourses in Co(n)text: The Many Faces of Specialised Discourse. New Castle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing; 2–32.

Zabielska, Magdalena (2021) “Pacjenci z… / u pacjentów z… / w przebiegu COVID-19…: dyskursywna analiza polskich fachowych publikacji medycznych dotyczących koronawirusa.” Poradnik Językowy, 8(2); 23–37.

Zabielska, Magdalena (2022) “Active Virus and Passive Patients – A Discourse Analysis of Specialised Medical Publications about Covid-19 in English.” Kwartalnik Neofilologiczny, LXIX(3); 366–382.

Zabielska, Magdalena, Magda Żelazowska-Sobczyk (2019) “Hearing Aids and Cochlear Implants – A Study of the Discourse of Patients’ English ENT Online Support Forums.” Token: A Journal of English Linguistics, 9 (special issue Exploring healthcare communication and health literacy: Cognitive and social community action in an online world, guest editors Marina Bondi and Franca Poppi); 143–165.

Żelazowska-Sobczyk, Magda, Magdalena Zabielska (2019) “Prostota i emocjonalność języka pacjentów w internetowej grupie wsparcia z zakresu implantów ślimakowych.” Oblicza Komunikacji, 11; 121–138.