Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 7, No 1 (2022)

Metafory pojęciowe opisujące proces psychoterapeutyczny w wypowiedziach użytkowników mediów społecznościowych

Natalia Ptak

Abstract

Temat zdrowia psychicznego oraz samorozwoju jest niezwykle inspirujący i nośny. Wraz z przemianami światopoglądowymi ludzie w sposób otwarty zaczęli poruszać tematy związane z problemami psychicznymi i dzielić się swoim doświadczeniem oraz coraz chętniej korzystać ze specjalistycznej pomocy. Jedną z jej form jest psychoterapia. W ramach dyskursu kulturowego, medialnego i psychoterapeutycznego powstało już wiele określeń pomocnych w jej rozumieniu, na które warto zwrócić uwagę. Wszystkie one próbują przybliżyć istotę procesu psychoterapeutycznego, który jest zjawiskiem złożonym i trudnym do sprecyzowania. Szczególnie godne uwagi i poddania dokładnej analizie wydają się wypowiedzi o charakterze metaforycznym, które poprzez odwołanie się do bezpośredniego doświadczenia człowieka pomagają przyswoić abstrakcyjne pojęcia. Cennym źródłem danych językowych są zwłaszcza media społecznościowe, które współcześnie stały się przestrzenią intensywnej wymiany informacji. Niniejszy artykuł przedstawia analizę wypowiedzi użytkowników mediów społecznościowych dotyczących procesu psychoterapeutycznego za pomocą teorii metafor pojęciowych. W jej wyniku wyłoniono 27 metafor pojęciowych. Zgromadzone metafory, dzięki bogactwu konceptualizacji, które zawarte jest w prostym przekazie językowym, opartym na cielesnym i życiowym doświadczeniu człowieka, pokazują szerszy wymiar rozumienia skomplikowanego zjawiska, jakim jest psychoterapia. Dzięki temu mogą być skarbnicą wiedzy i inspiracji nie tylko dla badaczy, ale również dla specjalistów zdrowia psychicznego czy osób korzystających z psychoterapii.

References

Aleksandrowicz, Jerzy W. (2000), „Psychoterapia a filozofia”. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, r. 9, 3 (35); 5–17.

Aleksandrowicz, Jerzy W., Jan Cz. Czabała (2012) „Podstawy psychoterapii”. [W:] Jacek Wciórka, Stanisław Pużyński, Janusz Rybakowski (red.) Psychiatria. T. 3. Metody leczenia, zagadnienia etyczne, prawne, publiczne, społeczne. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 256–265.

Barker, Philip (2000) Metafory w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Błaszczak, Anna (2018) „Metafora w praktyce terapeutycznej w ujęciu Miltona H. Ericksona”. Annales UMCS, sec. J, 31 (3); 113–120.

Czernuszczyk, Michał (2016) „Dziura w ziemi”. Blog o psychoterapii [http://blog-o-psychoterapii.pl/dziura-w-ziemi/. Data ostatniego dostępu: 08.04.2021].

de Barbaro, Bogdan (2013) „Tezy o psychoterapii w Polsce”. Psychoterapia, 1 (164); 5–14.

Delińska, Liwia (2017) „Koncepcja marketingu doświadczeń w nowych mediach”. Zarządzanie i Finanse, 15 (1); 81–94.

Domaradzki, Jan (2015), „Medycyna i jej metafory. O roli metafor w komunikacji lekarz-

-pacjent”. Kultura i Edukacja, 3 (109); 27–46.

Dorenda-Zaborowicz, Marta (2012) „Marketing w social media”. Nowe Media, 3; 59–79.

Feltham, Colin (2013) Psychoterapia i poradnictwo. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gladwell, Malcolm, Clay Shirky (2011) „From Innovation to Revolution. Do Social Media Make Protests Possible?”. Foreign Affairs [pobrane z http://www.foreignaffairs.com/articles/67325/malcolm-gladwell-and-clay-shirky/from-innovation-to-revolution. Data ostatniego dostępu: 15.03.2021].

Grębosz, Małgorzata (2012) „Znaczenie portali społecznościowych w społeczeństwie informacyjnym”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 87; 271–278.

Grębosz, Małgorzata, Dagna Siuda, Grzegorz Szymański (2016) Social media marketing. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Grzesiuk, Lidia (2005) Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Haenlein, Michael, Andreas M. Kaplan, (2010) “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media”. Business Horizons, vol. 53, z. 1; 59–68.

Hoss, Anna R., Rafał Styła, Hubert Suszek, Joachim Kowalski, Małgorzata Grochowska, Jakub Dąbrowski (2020) „Wizerunek psychiatry, psychologa i psychoterapeuty w mediach. Analiza polskich tygodników opinii”. Psychiatria 17 (4); 216–223.

Johnson, Mark (1987) The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning. Chicago: The University of Chicago Press.

Józefik, Barbara (2011) „Psychoterapia jako dyskurs kulturowy”. Psychiatria Polska 45 (5); 737–748.

Kampka, Agnieszka (2017) „Metafora – obraz nieoczywisty”. [W:] Agnieszka Kampka, Anna Kiryjow, Katarzyna Sobczak (red.) Czy obrazy rządzą ludźmi?. Warszawa: Wydawnictwo SGGW; 9–19.

Kaznowski, Dominik (2008) Nowy marketing. Warszawa: VFP Communication.

Kaznowski, Dominik (2010) „Podział i klasyfikacja social media”. Networked Digital [http://networkeddigital.com/2010/05/10/podzial-i-klasyfikacja-social-media/. Data ostatniego dostępu 13.09.2021].

Kaznowski, Dominik (2016) „Social media – społeczny wymiar Internetu”. [W:] Jarosław Królewski, Paweł Sala (red.) E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. Warszawa: Wydawnictwo PWN; 81–103.

Lakoff, George, Johnson, Mark (1988), Metafory w naszym życiu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Levinson, Paul (2010) Nowe nowe media. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Lisowska-Magdziarz, Małgorzata (2004) Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Łaska-Formejster, Alicja, Karolina Messyasz (2020) „Youtuberzy kreujący styl życia i zdrowia młodzieży. Nowe media jako narzędzie indywidualizacji odpowiedzialności za zdrowie”. [W:] Piotr Siuda, Magdalena Pluta (red.) Internet, zdrowie i choroba – powiązania społeczne, kulturowe i edukacyjne T. 2. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; 63–89.

Majewicz, Nadia (2017) „Kiedy gabinet staje się kinem a sesja seansem. Obraz psychoterapii jako sposobu pomagania na podstawie filmu Pawła Łozińskiego »Nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham«”. Homo et Societas, 2; 94–105.

Morasiewicz, Janusz, Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz (2013) „W stronę pacjenta – neutralność czy lojalność psychoterapeuty”. Psychoterapia, 3 (166); 5–12.

Opoczyńska, Małgorzata (2007) „Próby relacji, czyli etyka psychoterapii”. Psychoterapia, 3 (142); 15–22.

Połowniak-Wawrzonek, Dorota (2014) „Metafora w ujęciu kognitywnym”. Respectus Philologicus, 26 (31); 166–176.

Popiołek, Malwina (2015) „Serwisy społecznościowe w przestrzeni internetowej – (social)mediatyzacja życia codziennego”. Zeszyty Prasoznawcze, 58 (1) (221); 60–71.

Różański, Andrzej (2017) „Media społecznościowe: współczesne środowisko edukacyjne czy »cyfrowe tsunami«?”. Annales UMCS, sec. J, 30 (2); 205–216.

Shubina, Ivanna (2011), „Metafora jako sposób komunikowania treści poznawczo-

-emocjonalnych”. [W:] Andrzej Gołębiowski (red.) Dziecko w edukacyjnej przestrzeni międzypokoleniowej. Radom: Wydawnictwo AVE; 111–132 [pobrane z https://www.researchgate.net/publication/322821290_Metafora_jako_sposob_komunikowania_tresci_poznawczo-emojconalnych. Data ostatniego dostępu: 10.03.2021].

Siuda, Piotr (2006) „Społeczności wirtualne. O wspólnotowości w społeczeństwie sieciowym”. [W:] Marek Sokołowski (red.) Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku. Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej; 179–186.

Siuda, Piotr, Magdalena Pluta (2020) „Doświadczanie zdrowia i choroby w dobie Internetu”. [W:] Piotr Siuda, Magdalena Pluta (red.) Internet, zdrowie i choroba – powiązania społeczne, kulturowe i edukacyjne. T. 2. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; 5–19.

Soroko, Emilia (2006) „Obecność metafory w relacji terapeutycznej”. [W:] Łukasz Kaczmarek, Anna Słysz, Emilia Soroko (red.) Od systemu terapeutycznego do interwencji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM [pobrane z https://www.researchgate.net/publication/256090987_Obecnosc_metafory_w_relacji_terapeutycznej. Data ostatniego dostępu: 10.03.2021].

Szczukiewicz, Piotr (2003) „Pomoc psychologiczna czy psychoterapia”. Remedium, 1; 14–15 [pobrane z http://alkoholizm.eu/Pub/pomoc_psychologiczna.pdf. Data ostatniego dostępu: 30.12.2020].

Szehidewicz, Elwira (2014) „Dyskurs psychoterapeutyczny w perspektywie językoznawczej. Przegląd badań”. [W:] Marek Łukasik, Beata Mikołajewska (red.) Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IKL@; 399–410.

Tokarz, Marek (2000) „Podstawowe założenia teorii metafory Lakoffa i Johnsona”. Nowa Krytyka, 11; 253–261.

Treadaway, Chris, Mari Smith (2011) Godzina dziennie z Facebook marketingiem. Gliwice: Helion.

Warden Ferrara, Kathleen (1994) Therapeutic Ways with Words. Oxford: Oxford University Press.

Wicińska, Karolina (2017) „Media społecznościowe jako narzędzie rozwijające działania marketingowe przedsiębiorstw”. Rynek – Społeczeństwo – Kultura, 3 (24); 115–121.

Wykaz materiałów badawczych

Czernuszczyk, Michał (2016) „Dziura w ziemi”. Blog o psychoterapii [http://blog-o-psychoterapii.pl/dziura-w-ziemi/. Data ostatniego dostępu: 08.04.2021].

Gabinet Psychoterapii – Refleksje Pacjentów [http://www.psychoterapia.iaw.pl/refleksje-pacjentow.html. Data ostatniego dostępu: 08.04.2021].

Hulewska Aleksandra (2013) „Rozterki psychoterapeuty”. Aleksandra Hulewska [http://www.aleksandrahulewska.pl/o-mnie/blog/item/50-rozterki-psychoterapeuty.html. Data ostatniego dostępu: 08.04.2021].

Król Mikołaj (2014) „Wewnętrzna przygoda”. Mikołaj Król [http://www.mikolajkrol.pl/czytelnia/wewnetrzna-przygoda/. Data ostatniego dostępu: 08.04.2021].

Winczura Łukasz (2019) „Tarnów. Psychoterapia to nie konfesjonał. Uczę sztuki walki z problemami psychicznymi [ROZMOWA]”. Gazeta Krakowska [https://gazetakrakowska.pl/tarnow-psychoterapia-to-nie-konfesjonal-ucze-sztuki-walki-z-problemami-psychicznymi-rozmowa/ar/c14-14045857. Data ostatniego dostępu: 08.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CLpHB3loU_T/?igshid=hi8lpe9422ew&fbclid=IwAR29kWi2wSqkfUFUvPI-gVTxX3z4jIFjMSQYAVtrrJUcOCi98JCiXl6_HVU [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CLtn_HaMBbY/?igshid=xdri7p5jnoxa&fbclid=IwAR0vdSc0i0SLQ6E7PzOIBrjy1qAA8Gxe2WI8KbS97q2l5JfL7w6HjklGehw [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CLruuWABQ97/?igshid=fsuk6iwtb6jy&fbclid=IwAR2EUTQ4MlkKYkfCHd342YOpccDQrgNMRpZw6_HVAM-OA1-Hu0RFP0Rhv7E [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CMJcvwMFz4o/?igshid=qrljtka5cvnk&fbclid=IwAR0Ggr1gMGIzxmBv_1PaYeG0U3pMo0RG_aWZfZZwB58ld6giv7TnuoN6DM0 (dostęp: 06.04.2021).

https://www.instagram.com/p/CMQG1jVhamu/?igshid=68uvmlkek4ua&fbclid=IwAR0vMa47ao5LVcuMUguV8w97fM8yMC3hmUbrhxLrqDrp6Cfrzyl-4_dVITc [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CMJrjgoj_R3/?igshid=12gvr0bcve6pn&fbclid=IwAR3zIxYeCQ9BfNwsUdeIJvtGlvxDJTPf5TZkOhzarlWSHA7jv2kh3PHorBc [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CMFLn6mH7RG/?igshid=1ugyt2rodqzgo&fbclid=IwAR3TBRnJhd-9aR3J8XYsKaBxlwtcKpVEQvIQ0TykhaJhqqmo7IOC_KGC1Zs [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CLpagEQhJDq/?igshid=px91lcvv58n8&fbclid=IwAR3zIxYeCQ9BfNwsUdeIJvtGlvxDJTPf5TZkOhzarlWSHA7jv2kh3PHorBc [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CMCnVqGnGxE/?igshid=thdvr3hqm78x&fbclid=IwAR1drbJsDhdUEuJVYwdZzR1gaplDtSpoSwDhgBEUjrm52LPJCJL3E3k7n3s [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CLUw6w0Md3S/?igshid=1rvkn83oghsg2&fbclid=IwAR2Y-tjlWE5Y1yRkfiAthOPQtbyxvI1JTqJV-AdBz_TV8-F8jNxLwEFNW_Y [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CMm1cGYAW1x/?igshid=1aqp0uzxm09cl&fbclid=IwAR2EUTQ4MlkKYkfCHd342YOpccDQrgNMRpZw6_HVAM-OA1-Hu0RFP0Rhv7E [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CKoF77vnG_2/?igshid=uh4t0i5d0lik&fbclid=IwAR29kWi2wSqkfUFUvPI-gVTxX3z4jIFjMSQYAVtrrJUcOCi98JCiXl6_HVU [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CKntqfTFBrH/?igshid=fx2huq1hwip7&fbclid=IwAR0ltv_5pnumQymdCsisPOAOBSbLTj5Z3VgJj2t4TrWbUeJXbZUe1vwQ6rE [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CL9pGx3syVs/?igshid=1e6iff9syujb3&fbclid=IwAR27tGiasyPdn6D7pFpzQrx0r9mN99nl3vU-xNMBdtZKXhVeTwJBY48scSM [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CLTpAV-BgPC/?igshid=li40aijqe5pd&fbclid=IwAR0vdSc0i0SLQ6E7PzOIBrjy1qAA8Gxe2WI8KbS97q2l5JfL7w6HjklGehw [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CKRjpfHJU1s/?igshid=1cy4xaig9tjx4&fbclid=IwAR0ltv_5pnumQymdCsisPOAOBSbLTj5Z3VgJj2t4TrWbUeJXbZUe1vwQ6rE [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CL4k_gZFTnT/?igshid=1u9hnxpqxplxy&fbclid=IwAR0vMa47ao5LVcuMUguV8w97fM8yMC3hmUbrhxLrqDrp6Cfrzyl-4_dVITc [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CJ_xdz_MyYq/?igshid=wwktmze0m6xi&fbclid=IwAR2xQ5GqaeZvFnaaMDeuWWaQDLk_CLTVcRMXJT772YxO5xMhwcTFeCRozx0 [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CJ4KX1zHy8W/?igshid=ltuycjo1xmh6&fbclid=IwAR0H4QYstr8pjv3JtG6I8ztD0E9ZjzQJTFaZVqC1rP2_UUk6S7VAkA-novw [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CJvpNBusz4N/?igshid=9d5lwprht7gx&fbclid=IwAR0pKBFYcBq7JjarEqTJsP299QZwB5ErXVYgn9u0TsZya7zmHVZKwtraJFA [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CKRGp_gsE26/?igshid=1w0o9jpe4ebhk&fbclid=IwAR0vdSc0i0SLQ6E7PzOIBrjy1qAA8Gxe2WI8KbS97q2l5JfL7w6HjklGehw [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CMPur35HZU-/?igshid=tajx85wuofqy&fbclid=IwAR3TBRnJhd-9aR3J8XYsKaBxlwtcKpVEQvIQ0TykhaJhqqmo7IOC_KGC1Zs [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CK3oVgdFGOw/?igshid=1f7mmkk3g766i&fbclid=IwAR3fpbLCXCUXgRbssBP-tt097nrJRtL9h1pVe5As9XrMSR8854FpWzgIDQY [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CL6U8uwFz5b/?igshid=jfqhcjp2fjq9&fbclid=IwAR3_E3j7A8xxsgtyXGmu6qyxUEpT9NJUsnDQ2tdpWzFYFO4xck8b6KypK8Q [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CK07sEQllJc/?igshid=2z4zln4nbxmp&fbclid=IwAR0w_dyYLvbnVZC8NAde-1crzIvk1KKpp8Fdt_ilsf0TAkt4oLuMRiYwdpY [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CLYv8iNhSLT/?igshid=1hr9968caw13e&fbclid=IwAR2hkpdYdnL_BxgiO7HQGGvqdW3wgYjWSaciMP0xtAEcejM8Tq37qr7Xpow [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://www.instagram.com/p/CMPFReLhnUe/?igshid=1ovcxsp0j6q8k&fbclid=IwAR33HQ0WlqVFraIxEaFST7ZILLwp9GFECiGrEMHFT8hK1r_xE4re2S6vzLo [Data ostatniego dostępu: 06.04.2021].

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=293753898777740&id=100044293966127

[Data ostatniego dostępu: 07.04.2021].

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2487872331517575&id=1463418953962923

[Data ostatniego dostępu: 07.04.2021].

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3480204558752033&id=722005944571922

[Data ostatniego dostępu: 07.04.2021].

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3888713507871433&id=1785377858205019

[Data ostatniego dostępu: 07.04.2021].

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2493304817640993&id=1463418953962923

[Data ostatniego dostępu: 07.04.2021].

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3787463927989459&id=1375179585884584

[Data ostatniego dostępu: 07.04.2021].

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=175230751109214&id=100161991949424

[Data ostatniego dostępu: 07.04.2021].

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133037715078307&id=100971394951606

[Data ostatniego dostępu: 07.04.2021].

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=175687394396883&id=100161991949424

[Data ostatniego dostępu: 07.04.2021].

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=665602560640551&id=150253675508778

[Data ostatniego dostępu: 07.04.2021].

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1323832774657785&substory_index=0&id=814474082260326 [Data ostatniego dostępu: 07.04.2021].

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=256460029184989&id=100044629800271

[Data ostatniego dostępu: 07.04.2021].

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=175224037776552&id=100161991949424

[Data ostatniego dostępu: 07.04.2021].

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=275815690773396&id=103839041304396

[Data ostatniego dostępu: 07.04.2021].

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3978977325491785&id=829258623797020

[Data ostatniego dostępu: 07.04.2021].

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=255068459617393&id=105759884548252

[Data ostatniego dostępu: 07.04.2021].

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3520963784668179&id=898024543628796

[Data ostatniego dostępu: 07.04.2021].

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3902895689765253&id=447220658666124

[Data ostatniego dostępu: 07.04.2021].

https://twitter.com/psycholog_pisze/status/1383048458140057603 [Data ostatniego dostępu: 24.04.2021].

https://twitter.com/Piotr54028817/status/1382407943333744644 [Data ostatniego dostępu: 24.04.2021].

https://twitter.com/psycholog_pisze/status/1300501404428259331 [Data ostatniego dostępu: 24.04.2021].

https://twitter.com/search?q=botorthot&src=typed_query&f=live [Data ostatniego dostępu: 24.04.2021].

https://twitter.com/PanteraCzarna/status/1383781665013526531 [Data ostatniego dostępu: 24.04.2021].

https://forum.gazeta.pl/forum/w,12359,171553241,171553241,Podniesc_sie_.html [Data ostatniego dostępu: 24.04.2021].

https://forum.gazeta.pl/forum/w,16,171027890,171027890,Finanse_w_zwiazku.html [Data ostatniego dostępu: 24.04.2021].

https://forum.gazeta.pl/forum/w,898,171568911,171568911,10_lat_malzenstwa_kryzys.html

[Data ostatniego dostępu: 24.04.2021].

Vis Salutis, My jesteśmy słowami… Refleksje o psychoterapii. Część II, https://www.youtube.com/watch?v=vM1vzRRmQsw&t=147s [Data ostatniego dostępu: 04.05.2021].

Vis Salutis, My jesteśmy słowami… Refleksje o psychoterapii. Część III, https://www.youtube.com/watch?v=Z4f9UBCkdBQ [Data ostatniego dostępu: 04.05.2021].

Vis Salutis, My jesteśmy słowami… Refleksje o psychoterapii. Część IV, https://www.youtube.com/watch?v=R9NLVmgfZA4 [Data ostatniego dostępu: 04.05.2021].

Vis Salutis, My jesteśmy słowami… Refleksje o psychoterapii. Część V, https://www.youtube.com/watch?v=Al5-8mIFsRc [Data ostatniego dostępu: 04.05.2021].

Vis Salutis, My jesteśmy słowami… Refleksje o psychoterapii. Część VI, https://www.youtube.com/watch?v=tq36oyU1qG0 [Data ostatniego dostępu: 04.05.2021].

Vis Salutis, My jesteśmy słowami… Refleksje o psychoterapii. Część VII, https://www.youtube.com/watch?v=F55KgWqHVO4 [Data ostatniego dostępu: 04.05.2021].