Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 6, No 1 (2021)

Monika Bielińska (red.), Leksykografia: słownik specjalistyczny. Kraków: Universitas, 2020.

Mirosław Bańko

Abstract

 

Recenzja książki

 

References

 

Bielińska, Monika (2005) „O słownikach terminologii (meta)leksykograficznej”. Poradnik Językowy, nr 1; 27–39.

Burkhanov, Igor (1998) Lexicography: A Dictionary of Basic Terminology. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.

Żmigrodzki, Piotr (2020) „O potrzebie nowej systematyzacji terminologii (meta)leksyko-graficznej. Na marginesie prac nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN”. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXXVI; 195–206.