Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 4, No 1 (2019)

Napisy dla niesłyszących w Polsce. Historia, problemy, wyzwania

Monika Szczygielska

Abstrakt

W artykule przedstawiam historię rozwoju napisów dla niesłyszących w Polsce i omawiam aktualny stan wiedzy na temat tej formy przekładu audiowizualnego. Prezentuję następujące zagadnienia związane z napisami dla niesłyszących: stan prawny, dostępność napisów m.in. w telewizji, kinie, na DVD oraz zasady ich tworzenia na przestrzeni ostatnich 10 lat, obejmujących lata 2009-19.

 

Bibliografia

KRRiT (2016), Stanowisko KRRiT z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie jakości i sposobu realizacji napisów dla niesłyszących w utworach audiowizualnych http://www.krrit.gov.pl/dla-mediow-i-analitykow/publikacje/stanowiska/

KRRiT, Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012-2018 http://www.krrit.gov.pl/krrit/sprawozdania/

Künstler, I. (2008), „Napisy dla niesłyszących – problemy i wyzwania”, Przekładaniec. 20, s. 115–124.

Künstler, I., Butkiewicz, U. (2012), Napisy dla osób niesłyszących i słabosłyszących – zasady tworzenia. Fundacja Kultury bez Barier.

Künstler, I., Butkiewicz, U. (2019), Napisy dla osób niesłyszących i słabosłyszących – zasady tworzenia. Fundacja Kultury bez Barier.

Romero Fresco, P. (2012), „Respeaking in Translator Training Curricula. Present and Future Prospects”, The Interpreter and Translator Trainer. 6(1), s. 91-112.

Romero Fresco, P., (2018), „Reception studies in live and pre-recorded subtitles for the deaf and hard of hearing”, [w:] Elena Di

Giovanni, Yves Gambier, red. Reception Studies and Audiovisual Translation, Benjamins: Amsterdam.

Szarkowska, A. (2008), „Przekład audiowizualny w Polsce – perspektywy i wyzwania”, Przekładaniec. 20, s. 8–25.

Szarkowska, A., Laskowska, M. (2014). „Jakie powinny być napisy?” Raport z badania preferencji widzów dotyczących napisów telewizyjnych, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW: Warszawa.

Szarkowska, A., Żbikowska J. & Krejtz I.(2013): „Subtitling for the deaf and hard of hearing in multilingual films”, International Journal of Multilingualism

Szarkowska, A. 2010. „Accessibility to the media by hearing impaired audiences in Poland: problems, paradoxes, perspectives.” In New Insights into Audiovisual Translation and Media Accessibility. Media for All 2, edited by Jorge Díaz Cintas, Anna Matamala and Josélia Neves, 139-158. Amsterdam: Rodopi.

Szczygielska M., Dutka Ł. (2019) „Historia napisów na żywo tworzonych metodą respeakingu w Polsce (przyjęte do druku)”, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW: Warszawa.

Tryuk, M. (2008), „Co to jest tłumaczenie audiowizualne”, Przekładaniec. 20, s. 26–39.