Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 1, No 1 & 2 (2016)

Od redakcji

Władysław Chłopicki, Dorota Brzozowska, Piotr Chruszczewski

Abstrakt

Przedstawiamy Państwu pierwszy numer nowego czasopisma naukowego, które pojawiło się w polskim krajobrazie naukowym po 20 latach działalności Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Jezykowej „Tertium”.