Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 3, No 1 (2018)

Odpowiedź na recenzję

Paulina Marta Kłos-Czerwińska

Abstrakt

Odpowiedź na recenzję dr. hab. Tomasza Sikory dotyczącą książki Pauliny Kłos-Czerwińskiej “Discourse: An Introduction to Van Dijk, Foucault and Bourdieu”, Wrocław – Washington, D.C. 2015: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Komisja Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu, International Communicology Institute, ss. 253.

 

Bibliografia

Gadamer, Hans-Georg (2004) Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kłos-Czerwińska, Paulina (2015) Discourse: An Introduction to van Dijk, Foucault and Bourdieu. Wrocław Washington, D.C.: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu – Communicology Institute.

Sikora, Tomasz (2018) „Paulina Kłos-Czerwińska, Discourse: An Introduction to Van Dijk, Foucault and Bourdieu”. Półrocznik Językoznawczy Tertium 2(2); 148–151.