Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 8, No 1 (2023)

Permacrisis, Conspiracy Stories and Metaphors

Andreas Musolff

Abstract

Opowieści spiskowe (znane również jako „teorie spiskowe”) utrzymują, że dostarczają prawdziwych i jednoznacznych odpowiedzi na doświadczenia kryzysowe i rozwijają się w połączeniu z tymi ostatnimi: im więcej kryzysów, tym więcej spisków! Nic więc dziwnego, że niedawnym, rozległym i wielopoziomowym kryzysom towarzyszyła kakofonia „modnych” opowieści, w których kryją się spiski, m.in. dotyczące COVID-19, zmiany klimatu, migracji, stagnacji gospodarczej i konfliktów zbrojnego. Te opowieści spiskowe łączą się z globalnymi teoriami spiskowymi (np. Great Reset, QAnon), a także z lokalnymi gwałtownymi protestami opartymi na teoriach spiskowych na poziomie krajowym lub regionalnym.

            Pomimo braków merytorycznych i logicznych, które często są wskazywane, teorie spiskowe mają dwie istotne zalety. Jedną jest ich struktura narracyjna, stanowiąca „rozwiązanie” pewnego narracyjnego „problemu”, utożsamianego z omawianym kryzysem. Opowiadają rzekomo tajną historię, która „wyjaśnia” obecny kryzys i na jej podstawie dają wgląd w innowacyjne rozwiązanie. Drugą zaletą jest ich przenośne, niedosłowne sformułowanie w formie metaforycznych i metonimicznych scenariuszy, co pozwala użytkownikom na mentalne anulowanie części swoich opowieści, gdy zostaną one zdemaskowane jako nieprawdziwe, a tym samym zachowanie opowieści, jako całości.

Artykuł zawiera korpusową analizę użycia metafor w opowieściach spiskowych na temat COVID-19 w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Wyjaśnia ich funkcję i szkicuje perspektywy dalszych badań. Omawia również szanse „przeformułowania” wzbogaconych metaforą opowieści spiskowych podczas (perma-)kryzysów i argumentuje, że takie przedsięwzięcie nie może ograniczać się do sprawdzania i poprawiania faktów. Zamiast tego należy wziąć pod uwagę atrakcyjność narracyjną opowieści spiskowych, opartą na ich przenośnej strukturze, aby tym samym ujawnić ich potencjalnie katastrofalne konsekwencje polityczne i społeczne.

References

Aljazeera (2021) “The ‘Superspreaders’ behind COVID-19 Conspiracy Theories.” Aljazeera, 15 February 2021. Retrieved from: https://www.aljazeera.com/news/2021/2/15/the-superspreaders-behind-covid-19-conspiracy-theories. (Accessed 20 November 2021).

Augustyn, Rafał, Ewelina Prażmo (2020) “The Spread of Chinese Virus in the Internet Discourse: A Cognitive Semantic Analysis.” Gema Online. Journal of Language Studies 20 (4); 209–227. DOI: 10.17576/gema-2020-2004-12. (Accessed 29 November 2020).

Bailin, Sharon, Mark Battersby (2022) “Inoculating Students Again Conspiracy Theories: The Case of Covid-19.” [In:] Steve Oswald et al. (eds.) The Pandemic of Argumentation. Cham: Springer; 271–290.

Bein, Alexander (1965) “Der jüdische Parasit.” Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 13; 121–149.

Birchall, Clare, Peter Knight (2023) Conspiracy Theories in the Time of Covid-19. London, New York: Routledge.

Bok, Stephen, Daniel E. Martin, Erik Acosta, Maria Lee, James Shum (2021) “Validation of the COVID-19 Transmission Misinformation. Scale and Conditional Indirect Negative Effects on Wearing a Mask in Public.” International Journal of Environmental Research and Public Health. 18 (21); 11319. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph182111319.

Bruns, Axel, Stephen Harrington, Edward Hurcombe (2020) “‘Corona? 5G? or both?’: The Dynamics of COVD-19/5G Conspiracy Theories on Facebook.” Media International Australia 177 (1); 12–29.

Butter, Michael (2020) “Conspiracy Theories in American History.” [In:] Michael Butter, Peter Knight (eds.) The Routledge Handbook of Conspiracy Theories. London: Routledge; 649–659.

Butter, Michael, Peter Knight (eds.) (2020) The Routledge Handbook of Conspiracy Theories. London: Routledge.

Carson, Thomas L. (2010) Lying and Deception. Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press.

Cohn, Norman (1967) Warrant for Genocide. New York: Harper & Row.

Cook, Nancy, Matthew Choi (2020) “Trump Rallies His Base to Treat Coronavirus as a ‘Hoax’.” Politico 28 February 2020. Retrieved from: https://www.politico.com/news/2020/02/28/trump-south-carolina-rally-coronavirus-118269. (Accessed 26 October 2022).

Cortazzi, Martin (2008) “Didactic Narrative.” [In:] David Herman, Manfred Jahn, Marie-Laure Ryan (eds.) Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. London: Routledge; 106–107.

Croucher, Stephen M., Thao Nguyen, Diyako Rahmani (2020) “Prejudice Toward Asian Americans in the Covid-19 Pandemic: The Effects of Social Media Use in the United States.” Frontiers in Communication 5 (39). DOI: 10.3389/fcomm.2020.00039.

Dawkins, Richard (1989) The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press.

Dawkins, Richard (2004) “Viruses of the Mind.” [In:] A Devil’s Chaplain. Selected Essays. London: Phoenix; 151–172.

Demata, Massimiliano, Virginia Zorzi, Angela Zottola (eds.) (2022) Conspiracy Theory Discourses. Amsterdam: John Benjamins.

Deschrijver, Cedric (2021) “On the Metapragmatics of ‘Conspiracy Theory’: Scepticism and Epistemological Debates in Online Conspiracy Comments.” Journal of Pragmatics 182; 310–321.

Evanega, Sarah, Mark Lynas, Jordan Adams, Karinne Smolenjak (2020) “Coronavirus Misinformation: Quantifying Sources and Themes in the COVID-19 ‘Infodemic’.” Cornell University. Retrieved from: https://allianceforscience.cornell.edu/wp-content/uploads/2020/10/Evanega-et-al-Coronavirus-misinformation-submitted072320-1.pdf. (Accessed 20 February 2022).

Evans, Richard J. (2020) The Hitler Conspiracies: The Third Reich and the Paranoid Imagination. London: Penguin.

Freeman, Daniel, Felicity Waite, Laina Rosebrock, Ariane Petit, Chiara Causier, Anna East, Lucy Jenner, Ashley-Louise Teale, Lydia Carr, Sophie Mulhall, Emily Bold, Sinéad Lambe (2020) “Coronavirus Conspiracy Beliefs, Mistrust, and Compliance with Government Guidelines in England.” Psychological Medicine 52 (2); 251–263. DOI: doi.org/10.1017/S0033291720001890.

Georgiou, Neophytos, Paul Delfabbro, Ryan Balzan (2020) “COVID-19-Related Conspiracy Beliefs and Their Relationship with Perceived Stress and Pre-existing Conspiracy Beliefs.” Personality and Individual Differences 166. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110201.

Gerts, Dax, Courtney D Shelley, Nidhi Parikh, Travis Pitts, Chrysm Watson Ross, Geoffrey Fairchild, Nidia Yadria Vaquera Chavez, Ashlynn R. Daughton (2021) “‘Thought I’d Share First’ and Other Conspiracy Theory Tweets from the COVID-19. Infodemic: Exploratory Study.” JMIR Public Health and Surveillance 7 (4). Retrieved from: http://publichealth.jmir.org, 14.04.2021. (Accessed 20 February 2022).

Girard, Pascal (2020) “Conspiracy Theories in Europe during the Twentieth Century.” [In:] Michael Butter and Peter Knight (eds.) The Routledge Handbook of Conspiracy Theories. London: Routledge; 569–581.

Hale, Lonsdale (1896) The Fog of War. Aldershot: Aldershot Military Academy.

Hall Jamieson, Kathleen (2021) “How Conspiracists Exploited COVID-19 Science.” Nature, 01/11/2021: Nature Human Behaviour 5; 1464–1465.

Holoyda, Brian J. (2022) “The QAnon Conspiracy Theory and the Assessment of Its Believers.” The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law 50 (1); 124–135. DOI:10.29158/JAAPL.210053-21.

Imhoff, Roland, Pia Lamberty (2020) “A Bioweapon or a Hoax? The Link between Distinct Conspiracy Beliefs about the Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak and Pandemic Behavior.” Social Psychological and Personality Science 11 (8); 1110–1118.

Islam, Md Saiful, Kamal Abu-Hena Mostofa-Kamal, Alamgir Kabir, Dorothy L. Southern, Sazzad Hossain Khan, S. M. Murshid Hasan, Tonmoy Sarkar, Shayla Sharmin, Shiuli Das, Tuhin Roy, Md Golam Dostogir Harun, Abrar Ahmad Chughtai, Nusrat Homaira, Holly Seale (2021) “COVID-19 Vaccine Rumors and Conspiracy Theories: The Need for Cognitive Inoculation against Misinformation to Improve Vaccine Adherence.” PLoS ONE 16(5); e0251605. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251605.

Khan, Aaqib (2022) “Identity as Crime: How Indian Mainstream Media’s Coverage Demonized Muslims as Coronavirus Spreaders.” [In:] Andreas Musolff, Ruth Breeze, Kayo Kondo and Sara Vilar-Lluch (eds.) Pandemic and Crisis Discourse. Communicating Covid-19 and Public Health Strategy. London: Bloomsbury; 355–373.

Koca-Helvaci, Zeynep Cihan (2022) “‘Coronavirus as a Political Weapon’. The COVID Pandemic through the Lens of the US Alt-Right Media.” [In:] Pascal Hohaus (ed.) Science Communication in Times of Crisis. Amsterdam: John Benjamins; 169–195.

Krekó, Péter (2020) “Countering Conspiracy Theories and Misinformation.” [In:] Michael Butter, Peter Knight (eds.) The Routledge Handbook of Conspiracy Theories. London: Routledge; 242–255.

Krumeich, Gerd (2004) “Einkreisung.” [In:] Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich, Irina Renz (eds.) Enzyklopädie Erster Weltkrieg. Paderborn: Schöningh; 452–453.

Labov, William, Joshua Waletzky ([1967] 1997) “Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience.” Journal of Narrative and Life History 7; 3–38.

Lee, Carmen (2022) “COVID-19 Conspiracy Theories and Affective Discourse.” [In:] Massimiliano Demata, Virginia Zorzi and Angela Zottola (eds.) Conspiracy Theory Discourses. Amsterdam: John Benjamins; 216–237.

Madisson, Mari-Liis, Andreas Ventsel (2022) “From Strategic Depiction of Conspiracies to Conspiracy Theories: RT´s and Sputnik´s Representations of Coronavirus Infodemic.” [In:] Massimiliano Demata, Virginia Zorzi and Angela Zottola (eds.) Conspiracy Theory Discourses. Amsterdam: John Benjamins; 443–464.

Marinthe, Gaëlle, Genavee Brown, Sylvain Delouvée, Daniel Jolley (2020) “Looking Out for Myself: Exploring the Relationship between Conspiracy Mentality, Perceived Personal Risk, and COVID-19 Prevention Measures.” Br. J. Health Psychol. 25; 957–980. DOI:10.1111/bjhp.12449.

McKenzie-McHarg, Andrew (2020) “Conceptual History and Conspiracy Theory.” [In:] Michael Butter, Peter Knight (eds.) The Routledge Handbook of Conspiracy Theories. London: Routledge; 16–27.

Mohammed, Dima, Maria Grazia Rossi (2022) “The Argumentative Potential of Doubt: From Legitimate Concerns to Conspiracy Theories about COVID-19 Vaccines.” [In:] Steve Oswald, Marcin Lewiński, Sara Greco and Serena Villata (eds.) The Pandemic of Argumentation. Cham: Springer; 125–144.

Musi, Elene, Andrea Rocci (2022) “Staying Up to Date with Fact and Reason Checking: An Argumentative Analysis of Outdated News.” [In:] Steve Oswald et al. (eds.) The Pandemic of Argumentation. Cham: Springer; 311–330.

Musolff, Andreas (2006) “Metaphor Scenarios in Public Discourse.” Metaphor and Symbol 21 (1); 23–38.

Musolff, Andreas (2010) Metaphor, Nation and the Holocaust. The Concept of the Body Politic. London: Routledge.

Musolff, Andreas (2016) Political Metaphor Analysis: Discourse and Scenarios. London: Bloomsbury.

Musolff, Andreas (2022a) “‘War against Covid-19’: Is the Pandemic Management as War Metaphor Helpful or Hurtful?” [In:] Andreas Musolff, Ruth Breeze, Kayo Kondo and Sara Vilar-Lluch (eds.) Pandemic and Crisis Discourse. Communicating Covid-19 and Public Health Strategy. London: Bloomsbury; 307–320.

Musolff, Andreas (2022b) “Fake-conspiracy: Trump’s Anti-Chinese ‘COVID-19-as-war’ Scenario.” [In:] Massimiliano Demata, Virginia Zorzi and Angela Zottola (eds.) Conspiracy Theory Discourses. Amsterdam: John Benjamins; 121–139.

Olza, Inés, Veronika Koller, Iraide Ibarretxe-Antuñano, Paula Pérez-Sobrino, Elena Semino (2021) “The #ReframeCovid initiative.” Metaphor and the Social World 11 (1); 98–120.

Ripp, Tilli, Jan Philipp Röer (2022) “Systematic Review on the Association of COVID 19 Related Conspiracy Belief with Infection Preventive Behavior and Vaccination Willingness.” BMC Psychol 10 (66). DOI : https://doi.org/10.1186/s40359-022-00771-2.

Rosenthal, Jacob (2007) Die Ehre des jüdischen Soldaten. Die Judenzählung im Ersten Weltkrieg und ihre Folgen. Frankfurt: Campus.

Shahsavari, Savi, Pavlan Holur, Tiangyi Wang, Timothy R. Tangherlini, Vwani Roychowdhury (2020) “Conspiracy in the Time of Corona: Automatic Detection of Emerging COVID 19 Conspiracy Theories in Social Media and the News.” Journal of Computational Social Science 3 (2); 279–317. DOI: https://doi.org/10.1007/s42001-020-00086-5.

Schuppener, Georg (2022) The Germanic Tribes, the Gods and the German Far Right Today. London, New York: Routledge.

Sunstein, Cass R., Adrian Vermeule (2009) “Conspiracy Theories: Causes and Cures.” Journal of Political Philosophy 17 (2); 202–227.

Taylor, John R. (1995) Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic Theory. Oxford: Oxford University Press.

Toepfl, Florian, Daria Kravets, Anna Ryzhova, Arista Beseler (2022) “Who Are the Plotters Behind the Pandemic? Comparing Covid-19 Conspiracy Theories in Google Search Results across Five Key Target Countries of Russia’s Foreign Communication.” Information, Communication & Society 26 (10); 2033–2051. DOI: 10.1080/1369118X.2022.2065213.

Tyndall, Andrea (1986) The 1916 German Judenzählung: Action and Reaction. Greensboro: University of North Carolina Press.

United Nations (2020) “UN Tackles “Infodemic” of Misinformation and Cybercrime in COVID-19 Crisis.” United Nations, 31 March 2020. Retrieved from: https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/un-tackling-%E2%80%98infodemic%E2%80%99-misinformation-and-cybercrime-covid-19. (Accessed 20 February 2021).

Uscinski, Joseph E. (2018) “Down the Rabbit Hole We Go!” [In:] Joseph E. Uscinski (ed.) Conspiracy Theories & the People Who Believe Them. Oxford: Oxford University Press; 1–32.

Van Prooijen, Jan-Willem, David M. Amodio, Arnout Boot, Anita Eerland, Tom Etienne, André P. M. Krouwel, Michal Onderco, Peter Verkoeijen, Rolf A. Zwaan (2022) “A Longitudinal Analysis of Conspiracy Beliefs and Covid-19 Health Responses.” Psychological Medicine 1 (8). DOI: https://doi.org/10.1017/S0033291722002938.

Webman, Esther (ed.) (2011) The Global Impact of ‘The Protocols of the Elders of Zion’. London: Routledge.