Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 6, No 2 (2021)

Podrecznik do korpusologii: Rafał L. Górski, Magdalena Król, Maciej Eder, Zmiana w języku. Studia kwantytatywno-korpusowe, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 2019

Maciej Rak

Abstract

 

Recenzja książki

 

References

 

Bańko, Mirosław et al. (red.) (2012) Narodowy Korpus Języka Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grochola-Szczepanek, Helena et al. (2019) „Korpus języka mówionego mieszkańców Spisza”, LingVaria XIV, nr 1(27); 165–180.

WSJP PAN: Żmigrodzki, Piotr (red.) Wielki słownik języka polskiego PAN. http://wsjp.pl.

Żmigrodzki, Piotr et al. (red.) (2018) Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania. Kraków: Libron.