Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 6, No 2 (2021)

Podróż do Cesarstwa Marokańskiego: wędrówki słowa, czyli Potocki w przekładzie

Agnieszka Pałka-Lasek

Abstract

 

Jan Potocki – polski podróżnik, geograf, etnograf i pisarz, znany przede wszystkim jako autor Rękopisu znalezionego w Saragossie, udał się na wyprawę po Maroku w roku 1791. W roku 1792 ukazały się wspomnienia z podróży zatytułowane ‘Voyage dans l’Empire de Maroc, fait en l’année 1791. Suivi du Voyage de Hafez, récit oriental’, których polski przekład opublikowany został w zbiorowym opracowaniu Leszka Kukulskiego pt. ‘Podróże’ w roku 1959. Natomiast w roku 2014, nakładem marokańskiego wydawnictwa Kalimat, ukazało się arabskie tłumaczenie ʿAbd Allāha Bāʻalī zatytułowane ‘Yān Būtūtskī. Jan Potocki. Riḥla fī Imbirāṭūriyyat al-Maġrib tammat hilāla sanat 1791’. Artykuł przedstawia okoliczności powstania dzieła, prezentując z perspektywy porównawczej wybrane techniki i strategie.

 

References

 

Bāʻalī, ʿAbd Allāh (2014) Yān Būtūtskī. Jan Potocki. Riḥla fī Imbirāṭūriyyat al-Maġrib tammat hilāla sana 1791. al-Ribāṭ (Rabat): Kalimate.

Dąmbska-Prokop, Urszula (ed.) (2000) Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii „Educator”.

Heath, Jeffrey (1989) From Code-Switching to Borrowing: Foreign and Diglossic Mixing in Moroccan Arabic. London: Kegan Paul International.

Hejwowski, Krzysztof (2004) Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN.

Ibn Baṭṭūṭa (1962) Osobliwości miast i dziwy podróży 1325–1354. Wybór. Translated by T. Majda, H. Natorf. Warszawa: „Książka i Wiedza”.

Klene, Émilie (ed.) (2010) Jean Potocki à nouveau. Études réunies et présentées par Émilie Klene, Emiliano Ranocchi et Przemysław Witkowski, suivies de la première version du Manuscrit trouvé à Saragosse, dans une version modernisée de François Rosset et Dominique Triaire. Amsterdam-New York: Rodopi.

Koller, Werner (1992) Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 4., völlig neu bearbeitete Auflage. Heidelberg & Wiesbaden: Quelle & Meyer.

Kreja, Bogusław (1999) “Formacje na -anin i -an w języku polskim i w innych językach słowiańskich”. [In:] Bogusław Kreja (ed.) Słowotwórstwo polskie na tle słowiańskim. Studia, Gdańsk.

Kroh, Aleksandra (2007) Jan Potocki. Daleka podróż. Translated by W. Dłuski. Warszawa: Drzewo Babel.

Kukulski, Leszek, Olkiewicz Joanna (1959) Podróż do cesarstwa marokańskiego. Podróż Hafeza. Powieść wschodnia (1791). [In:] Leszek Kukulski (ed.) Podróże /Jan Potocki; zebrał i oprac. Leszek Kukulski. Warszawa: Czytelnik, 111–242.

Nelles, William (2005) Embedding. [In:] David Herman, Manfred Jahn, Marie-Laure Ryan (ed.) Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, London and New York: Routledge, 234-235.

Potocki, Jean 1789–1792. Essay sur l’histoire universelle et recherches sur celle de la Sarmatie. Warszawa.

Potocki, Jean 1792. Voyage dans l’Empire de Maroc, fait en l’année 1791. Suivi du Voyage de Hafez, récit oriental. Varsovie: chez P. Dufou; draft and fair copy: Biblioteka Kórnicka. [Retrieved from : https://polona.pl, Date: 30.03.2020].

Potocki, Jean (1805) Manuscrit trouvé à Saragosse, first edition: Petersburg.

Rostworowski, Emanuel (1956) „Debiut polityczny Jana Potockiego w r. 1788” Przegląd Historyczny 47 (4); 685–711. [Retrieved from: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01219805/. Date: 27.09.2021].

Tomaszkiewicz, Teresa (2004) Terminologia tłumaczenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Tomczak, Marcin (2016) Literat, kawaler maltański, aeronauta… Jan Potocki i jego niezwykłe życie. [Retrieved from: https://histmag.org/Literat-kawaler-maltanski-aeronauta…-Jan-Potocki-i-jego-niezwykle-zycie-14351, Date: 30.03.2019].

Venuti, Lawrence (1995) The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London and New York: Routledge.

Vinay, Jean-Paul, Darbelnet, Jean (1958) Comparative Stylistics of French and English: a Methodology for Translation. Paris: Didier.