Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 1, No 1 & 2 (2016)

Podstawowe problemy językoznawstwa antropologicznego

Piotr P. Chruszczewski

Zamiast abstraktu

“Wysiłek autora został skupiony na połączeniu zgłębiania języka ze zgłębianiem innych gałęzi antropologii, bowiem język jest najlepiej rozumiany gdy nawyki, obyczaje, instytucje, filozofia – esencja myśli urzeczywistnionej w języku – są najlepiej poznane. Badacz języka powinien zajmować się ludźmi, którzy mówią tym językiem; to właśnie było celem napisania tej książki [pracy – P.C.], zawierającej wiele odniesień do innych gałęzi antropologii”.     Powell ([1877] 1880: vi)

 

Bibliografia

Anusiewicz, Janusz (1994) Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Blount, Ben G. (1995) “Anthropological Linguistics”. [W:] Jef Verschueren, Jan-Ola Östman, Jan Blommaert (red.). Handbook of Pragmatics: Manual. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins; 36–45.

Bowern, Claire (2008) Linguistic Fieldwork. A Practical Guide. Houndmills, New York: Palgrave Macmillan.

Carruthers, Peter (1996) Language, Thought and Consciousness. An Essay in Philosophical Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.

Chruszczewski, Piotr P. (2011) Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody. Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Duranti, Alessandro (1988) “Intentions, Language, and Social Action in a Samoan Context”. [W:] Journal of Pragmatics 12; 13–33.

Fodor, Jerry A. (1975) The Language of Thought. New York: Crowell.

Fodor, Jerry A. (1983) The Modularity of the Mind. Cambridge, MA: MIT Press.

Foley, William A. (1997) Antropological Linguistics. An Introduction. Malden, MA; Oxford U.K.: Blackwell Publishing.

Gumperz, John J., Stephen C. Levinson (1996) “Introduction: Linguistic Relativity Re-examined”. [W:] John J. Gumperz and Stephen C. Levinson (red.) Rethinking Linguistic Relativity. Cambridge: Cambridge University Press; 1–18.

Klein, H.E. Manelis (2006) “Anthropological Linguistics: Overview”. [W:] Encyclopedia of Language & Linguistics. 2nd ed. Keith Brown (red. naczelny). Amsterdam, Boston: Elsevier; 296–304.

Levinson, Stephen C. ([1997] 2003) “Linguistic Relativity”. [W:] International Encyclopedia of Linguistics. William J. Frawley (red. naczelny). Oxford: Oxford University Press; 459–463.

Levinson, Stephen C. (1997) “From Outer to Inner Space: Linguistic Categories and Neolinguistic Thinking”. [W:] With Language in Mind: The Relationship Between Linguistic and Conceptual Representation. E. Pederson, J. Nuyts (red.). Cambridge: Cambridge University Press; 13–45.

Lubbock, John (1865) Pre-historic Times, as Illustrated by Ancient Remains, and the Manners and Customs of Modern Savages. London: Williams and Norgate.

Lucy, John A. (1992) Language Diversity and Thought. A Reformulation of the Linguistic Relativity Hypothesis. Cambridge: Cambridge University Press.

Pinker, Steven (1994) The Language Instinct. London, New York: Penguin Books.

Powell, John W. ([1877] 1880) Introduction to the Study of Indian Languages. With Words, Phrases, and Sentences to be Collected.

Washington, D.C.: BAE, Smithsonian Institution.

Whorf, Benjamin Lee (1956) Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. John B. Caroll (red.) Cambridge, MA: The Massachusetts Institute of Technology Press. (Oryginalne prace powstałe w latach 1927–1941).

Wierzbicka, Anna (1996) Semantic Primes and Universals. Oxford: Oxford University Press.