Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 3, No 2 (2018)

Polski leksykon japońskich terminów gramatycznych jako wyzwanie międzykulturowe

Arkadiusz Jabłoński

Abstrakt

Komunikacja międzykulturowa kojarzy się z działaniem na styku różnych środowisk kulturowych i komunikacyjnych. Nie inaczej rzecz ma się w przypadku kompilacji polskiego leksykonu japońskich terminów gramatycznych, jaki powstaje obecnie w ramach grantu NCN (OPUS 10, panel HS2, projekt numer 2015/19/B/HS2/00147) w Katedrze Orientalistyki (Wydział Neofilologii) UAM. Wyzwania, jakie stoją przed projektem, wydają się interesujące zarówno z punktu widzenia niezbędnych decyzji opisowych, jak i interdyscyplinarnych (w tym: z rozróżnieniem na poziomie dyscyplin językoznawstwa ogólnego i japońskiego). W ramach artykułu wyzwanie to podjęto w kontekście próby przedstawienia zarysu projektu odbiorcy polskiemu.

 

Bibliografia

Anderson, John M. (2006) Modern Grammars of Case. Oxford: Oxford University Press.

Blake, Barry J. (2001) Case. Cambridge: Cambridge University Press.

Bloch, Bernard (1970) Bernard Bloch on Japanese. R. A. Miller (red.) New Heaven: Yale University.

Фелдман Н. И [Feldman, N. I.] [brak wskazania pełnego imienia w cytowanej publikacji] (1951) „Kraткий очерк грамматики coвpeмeннoгo япoнcкoгo языкa (krótki zarys gramatyki współczesnego języka japońskiego)”. [W:] Н. И. Фелдман  [Feldman, N. I.] Японско-русский словарь [słownik japońsko-rosyjski]. Moskwa: Γосуарствeннoe издaтeлcтвo иностpанных и националных словарей; 829–885.

Frellesvig, Bjarke (2010) A History of Japanese Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Fujisawa, Rennosuke (1910) Langenscheidts Sprachführer. Japanisch. Berlin-Schöneberg: Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung G. m. b. H.

Hashimoto, Shinkichi (1969) Joshi/jodōshi no kenkyū [studia nad partykułami gramatycznymi i czasownikami posiłkowymi]. Tōkyō: Iwanami Shoten.

Huszcza, Romuald, Maho Ikushima, Jan Majewski (1998) Gramatyka japońska t. 1. Warszawa: Dialog

Huszcza, Romuald, Jan Majewski, Maho Ikushima, Jarosław Pietrow (2003) Gramatyka japońska t. 2. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jabłoński, Arkadiusz (2012) “From Complicated into Simple: Declension in Japanese.” [W:] Beata Bochorodycz, Arkadiusz Jabłoński, Maciej Kanert (red.) Silva Iaponicarum 日林 23/24/25/26. Special Edition – Japan: New Challenges in the 21st Century. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM; 195–206.

Jabłoński, Arkadiusz (2013) „Deklinacja jako narzędzie – o rzeczowniku japońskim”. [W:] Stanisław Puppel, Teresa Tomaszkiewicz (red.) Scripta manent – res novae. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM; 77–83.

Kiyose, Gisaburō (1989) Nihongo bunpō shinron [nowa teoria gramatyki japońskiej]. Tōkyō: Ōfū.

Martin, Samuel E. (1975) A Reference Grammar of Japanese. New Heaven: Yale University.

Miller, Roy Andrew (1967) The Japanese Language. Chicago, London: University of Chicago.

Shinmura, Izuru (2006) Kōjien [słownik języka japońskiego]. Tōkyō: Iwanami Shoten.

Tokieda, Motoki (1941) Kokugogaku genron [opis języka ojczystego]. Tōkyō: Iwanami Shoten.

Tsujimura, Natsuko (1996) An Introduction to Japanese Linguistics. Cambridge, Massachusets: Blackwell.