Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 7, No 1 (2022)

Prześwit w przenośnym lesie: Recenzja książki Tadeusza Sławka, Na okrężnych drogach. Tłumaczenie literackie i jego światy. Kraków: Karakter, 2021

Agata Maria Hołobut

Abstract

Recenzja książki

References

Bartnicki, Krzysztof (2012) Fu wojny. Kraków: ha!art.

de Bończa Bukowski, Piotr, Magda Heydel (2013) „Polska myśl przekładoznawcza. Badacze, teorie, paradygmaty”. [W:] Piotr de Bończa Bukowski, Magda Heydel (red.), Polska myśl przekładoznawcza. Antologia. Kraków: WUJ; 7–38.

Joyce, James (2012) Finneganów tren, (tłum.) Krzysztof Bartnicki. Kraków: ha!art.

Łukasiewicz, Małgorzata (2017) Pięć razy o przekładzie. Kraków – Gdańsk: Karakter – Instytut Kultury Miejskiej.

Sławek, Tadeusz (2021) Na okrężnych drogach. Tłumaczenie literackie i jego światy. Kraków– Gdańsk: Karakter – Instytut Kultury Miejskiej.