Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 6, No 1 (2021)

Radical Communication Types in William H. Gass’s „The Tunnel”

Sergii Sushko

Abstract

 

„The Tunnel” W. H. Gassa charakteryzuje szeroko pojeta radykalna komunikacja. W powieści tej odnajdujemy wiele rodzajów radykalnych słów i myśli oraz odniesień do różnorodnych tematów nacechowanych radykalizmem, zarówno w obszarze życia publicznego, jak i prywatnego. Powieść ta łączy zróżnicowane i innowacyjne techniki eksperymentalne, a także, w wielu przypadkach, ukazuje przewagę języka i formy nad treścią. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, że autentyczność i mnogość form radykalnej komunikacji ukazanych w analizowanej powieści może być wyrażona poprzez rozdzielenie roli narratora występującego w pierwszej osobie (Ich-Erzähler) i autora. Wskazujemy, że autentyczność narracji kontroluje radykalną zawartość, zaś radykalna kompozycja, język i styl powieści leżą u podstaw kolejnego zbioru stylów radykalnej komunikacji, co odzwierciedla wyrażone tu zamiłowanie Grassa do fikcji eksperymentalnej.

Niniejszy artykuł wyróżnia następujące rodzaje stylów radykalnej komunikacji: „przerwanie monotonii narracji”, „intensyfikację nienawiści”, „synowską niechęć do wybaczenia”, „przywoływanie odrazy”, „wywoływanie niezrozumienia/nieczytelności”, „zaakcentowanie całkowitego krytycyzmu”, „degradację metanarracji”, „ambiwalentne ukazywanie wojny i Holocaustu”, „obrazowy styl komunikacji”, „styl komunikacji typowy dla radykalnie strukturyzowanej kompozycji”, „komunikacyjny styl ozdobników słownych”, „upiększanie” oraz „próżność” (postrzegana tu jako figura retoryczna).

 

References

 

Birdwell, Robert (2018) The Radical Novel and the Classless Society: Utopian and Proletarian Novels in U.S. Fiction from Bellamy to Ellison. Lanham: Lexington Books.

Chafe, Wallace, Deborah Tannen (1987) “The Relation between Written and Spoken Language.” Annual Review of Anthropology 16; 383–407.

Collins, William Wilkie (1859) The Woman in White. London: Everyman’s Library.

Dixon, Peter, Marisa Bortolussi (1996) “Literary Communication: Effects of Reader–Narrator Cooperation.” Poetics 23 (6); 405–430.

Dixon, Peter, Marisa Bortolussi (2001) “Text Is Not Communication: A Challenge to a Common Assumption, Discourse Processes.” Discourse Processes 31 (1); 1–25. DOI: 10.1207/S15326950dp3101_1.

Encyclopedia.com. Concise Major 21st Century Writers: Gass, William H. 1924– Retrieved from: https://www.encyclopedia.com/arts/culture-magazines/gass-william-h-1924. Date: 12-01-2021.

Félix, Brigitte (2016) “Displaying Words in Narrative Configurations, Reimagining Print Narrative: William H. Gass, Mark Z. Danielewski, Vanessa Place.” Textes Vus, Images Lues 21; 1–45. DOI: https://doi.org/10.4000/sillagescritiques.4740.

Gass, William H. (1977) “The Art of Fiction No. 65. Interviewed by Thomas LeClair.” The Paris Review. Retrieved from: https://www.theparisreview.org/interviews/3576/william-gass-the-art-of-fiction-no-65-william-gass. Date: 12-01-2021.

Gass, William H. (1995 [2007]) The Tunnel : Normal: Dalkey Archive Press.

Krauth, Nigel (2016) Creative Writing and the Radical: Teaching and Learning the Fiction of the Future. Bristol: Multilingual Matters.

Rideout, Walter B. (1956) The Radical Novel in the United States, 1900–1954: Some Interrelations of Literature and Society. Cambridge: Harvard University Press.

Rideout, Walter B. (1956) The Radical Novel in the United States 1900–1954: Some Interrelations of Literature and Society (A Morningside Book). New York: Columbia University Press.

Sanders, Robert E. (1985) “Robert Norton, Communicator Style: Theory, Application, and Measures. Beverly Hills: Sage, 1983, pp.120.” Language in Society 14 (2); 249–252.

Sell, Roger D. (2000) Literature as Communication: The Foundations of Mediating Criticism. (Pragmatics & Beyond New Series). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Short, Michael H., Geoffrey N. Leech ([1981] 2007) Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional Prose. Harlow: Person Education Limited.

Scott, Kim (2017) Radical Candor: How to Be a Great Boss Without Losing Your Humanity. New York: Pan Macmillan.

Vozza, Stephanie (2017) These Are Six Communication Styles That Every Single Person Uses. Retrieved from: https://www.fastcompany.com/40402506/these-are-six-communication-styles-the-every-single-person-uses. Date: 12-01-2021.