Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 3, No 1 (2018)

Recenzja monografii Marcina Zabawy pt. English semantic loans, loan translations and loan renditions in informal Polish of computer users, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, ss. 370.

Alicja Witalisz

Recenzja książki
Bibliografia

Bańko, Mirosław, Alicja Witalisz (2018) „O proporcji kalk i zapożyczeń właściwych w polszczyźnie”. [W:] Kai Witzlack-Makarevich (red.), Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia: Boris Unbegaun zum 120. Geburtstag: Mit einem Vorwort von George Thomas. Berlin: Frank & Timme, 127–145.

Encyklopedia Językoznawstwa Ogólnego, Kazimierz Polański (red.). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1999.

Gómez Capuz, Juan (1997) „Towards a typological classification of linguistic borrowing (illustrated with anglicisms in romance languages)”. Revista Alicantina de Estudios Ingleses 10; 81–94.

Hope, Thomas E. (1960) „The analysis of semantic borrowing, w: Essays presented to C.M. Girdlestone”. [W:] Elfrieda T. Dubois (red.). Newcastle upon Tyne: University of Durham; 125–141.

Obara, Jerzy (1989) Teoretyczne problemy kalkowania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sandfeld-Jensen, Kristian (1912) „Notes sur les calques linguistiques”. [W:] Festschrift für Vilhelm Thomsen. Leipzig: Otto Harrassowitz; 166–173.

Seiler, Friedrich (1915) „Lehnübersetzungen und Verwandtes”. Zeitschrift für den deutschen Unterricht 31; 241–246

Sihler, Andrew L. (2000) Language history. An Introduction. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.

Wach, Szymon (2013) „Calquing English terminology into Polish”. Academic Journal of Modern Philology 2; 161–169.

Winter-Froemel, Esme (2008) „Unpleasant, unnecessary, unintelligible? Cognitive and communicative criteria for evaluating borrowings as alternative strategies”. [W:] Roswitha Fischer, Hanna Pułaczewska (red), Anglicisms in Europe. Linguistic diversity in a global context. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing; 16–41.

Witalisz, Alicja (2015) English loan translations in Polish: word-formation patterns, lexicalization, idiomaticity and institutionalization. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Witalisz, Alicja (2016) Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim. Kraków: TMJP.