Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 1, No 1 & 2 (2016)

Recenzja tomu „Niedosłowność w języku”, Marcin Odelski, Aleksandra Knapik, Piotr Chruszczewski i Władysław Chłopicki (red.), Kraków: Tertium, 2016.

Grażyna Sawicka

Abstrakt

Przedłożony do recenzji tom zawiera „Słowo wstępne”, w którym redaktorzy prezentują sylwetki autorów pomieszczonych tekstów w tym tomie oraz 35 tekstów dotyczących „Niedosłowności W języku”, zawartych w tymże tomie, liczącym 448 stron. Struktura tomu została przez redaktorów podzielona na IX części.