Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 1, No 1 & 2 (2016)

Recenzja tomu „(Nie)dosłowność w przekładzie. Od literatury dziecięcej po teksty specjalistyczne”, Joanna Dybiec-Gajer (red.), Kraków: Tertium 2015.

Marzena Kozyra

Abstrakt

Recenzja stanowi próbę omówienia i oceny ww. publikacji o tematyce przekładoznawczej, która skupia artykuły poruszające problem translatorskiej (nie)dosłowności. Koncentruje się na wartościującym opisie teoretycznych refleksji i empirycznych analiz oraz struktury kompozycyjnej tak poszczególnych artykułów, jak i pracy pojmowanej w kategorii spójnej całości.