Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 6, No 1 (2021)

Strategie, podejścia i techniki w tłumaczeniu gry Diablo III

Ewa Barbara Nawrocka

Abstract

 

Diablo III to trzecia część słynnego tytułu RPG akcji wydanego przez Blizzard Entertainment. Gra została w pełni zlokalizowana na język polski, wraz z podkładem głosowym, i stanowi przykład wysokiej jakości tłumaczenia. Kategoria mechaniki gry obejmuje różne teksty z wnętrza gry odnoszące się do rozgrywki w przeciwieństwie do świata gry i jej interfejsu. W domenie gier RPG są to teksty takie jak statystyki postaci, klasy, umiejętności, cechy przedmiotów, osiągnięcia oraz wskazówki i samouczki. W niniejszym artykule podjęto próbę przestudiowania wyzwań związanych z tymi tekstami poprzez zbadanie strategii, podejść i technik zastosowanych w ich tłumaczeniu.

 

References

 

Bernal-Merino, Miguel Á. (2015) Translation and Localisation in Video Games: Making Entertainment Software Global. London and New York: Routledge.

Carreker, Dan (2012) The Game Developer’s Dictionary. Course Technology PTR.

Chandler, Heather M. and Stephanie O’Malley Deming (2012) The Game Localization Handbook. (2nd ed). Sudbury, MA.; Ontario and London: Jones and Bartlett Learning.

Chesterman, Andrew (1997) Memes of Translation. Amsterdam-Philadephia: John Benjamins.

Diablo [Computer Game] (1996). Blizzard Entertainment.

Diablo II [Computer Game] (2000). Blizzard Entertainment.

Diablo III [Computer Game] (2012). Blizzard Entertainment.

Dunne, Keiran J. (2006) “A Copernican Revolution”, In: K. Dunne (ed.) Perspectives on Localization, Amsterdam-Philadephia: John Benjamins, 1–11.

eu.forums.blizzard.com (2021). Retrieved from: https://eu.forums.blizzard.com/pl/d3/ Date: 16.01.2021.

Fernandes, Lincoln (2006) “Translation of Names in Children’s Fantasy Literature.” Translation Studies. Retrieved from: http//www.behindthe name.com/glossary/name Date: 16.01.2021

GALA (2011) “What is localization”. Retrieved from: http://www.gala-global.org/what-localization Date: 10.07.2012.

Hartley, Tony (2009) “Technology and Translation”. The Routledge Companion to Translation Studies. Jeremy Munday (ed.). 106-127. London and New York: Routledge.

House, Juliane (1997) Translation Quality Assessment: A Model Revisited. Tübingen: Narr.

LISA (2004) Localization Industry Primer, 2-nd ed. Geneva: Localization Industry Standards Association.

LISA (2007) LISA Globalization Industry Primer. Romainmôtier, Switzerland: Localization Industry Standards Association.

Mangiron, Carmen and Minako O’Hagan (2013) Game localization. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Microsoft Styleguide (2020). Retrieved from: https://www.microsoft.com/en-us/Language/StyleGuides. Date: 04.12.2020.

Munday, Jeremy (2001) Introducing Translation Studies. London and New York: Routledge.

Nawrocka, Ewa B. (2019) “Game localization pitfalls: translation and multitextuality.” Beyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, (16/4), 101–128.

Nawrocka, Ewa B. (2021) “Strategies in the translation of the narrative in Pillars of Eternity”. Article submitted for publication.

Newmark, Peter (1988) A Textbook of translation. New York: Prentice- Hall International.

Nida, Eugene A. (1964) Toward a Science of Translating: With Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating. Leiden: E. J. Brill.

Nord, Christiane (2005) Text analysis in translation: Theory, methodology, and didactic application of a model for translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi.

Piotrowska, Maria (2006) “Czy znajomość strategii jest w warsztacie każdego tłumacza niezbędna? (O strategii teoretycznie)”. Przekładaniec, 17 – Poezja i proza przekładu. 217-230. Retrieved from: https://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2006/Numer-17/art/3130/ Date: 16.01.2021.

Reiss, Katharina ([1971] 2000) Translation Criticism: The Potentials & Limitations: Categories and Criteria for Translation Quality Assessment. Manchester: St. Jerome.

Schleiermacher, Friedrich ([1813] 2012) “On the different methods of translating”. In The translation studies reader, ed. Lawrence Venuti, 43–63. Trans. Susan Bernofsky. New York: Routledge.

Słownik gracza (2020). Retrieved from: https://www.gry-online.pl/slownik-gracza.asp Date: 20.05.2020.

Steiner, George (1975) After Babel. Oxford: Oxford University Press.

Tomaszkiewicz, Teresa (2004). Terminologia tłumaczenia. Jean Delisle, Hannelore Lee-Jahnke, Jörn Albrecht, Monique C. Cormier (eds.). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Urban dictionary (2020) “pink’d”. Retrieved from: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=pink%27d. Date: 20.05.2020.

Venuti, Lawrence (1995) Translator’s Invisibility: A History of Translation, London: Routledge.

Vermeer, Hans (1996) A Skopos Theory of Translation (Some Arguments For and Against). Heidelberg: TEXTconTEXT.

Vermeer, Hans (2000) “Skopos and Commission in Translational Action”. In: Venuti, Lawrence (ed.), The Translation Studies Reader, London, New York: Routledge

Vermes, Albert P. (2003) “Proper names in translation: An explanatory attempt”. Across Languages and Cultures, 4(1), 89-108. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1556/Acr.4.2003.1 Date: 20.05.2020.