Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 6, No 1 (2021)

Weekendowe warsztaty naukowe jako wartość dodana w kształceniu językowym: Treści oraz techniki

Anita Agnieszka Buczek-Zawiła

Abstract

 

Artykuł omawia potencjalne korzyści odnoszone przez uczestników periodycznych weekendowych warsztatów naukowych w zakresie dydaktyki języka angielskiego prowadzonych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Poza intensywnym doskonaleniem warsztatu językowego w wybranych zakresach tematycznych, uczestnicy otrzymują pewne wartości dodane, merytoryczne oraz w ramach rozwijania umiejętności personalnych. Intensywny trening wymowy to podstawowa merytoryczna, korzyść dodatkowa, zwłaszcza, że ten aspekt języka jest zwyczajowo pomijany w szkolnej edukacji językowej. Wprowadzenie i ćwiczenie elementów samooceny, praca zespołowa oraz konstruktywna informacja zwrotna – a zatem elementy interakcyjne, bez których opanowanie języka obcego nie jest możliwe – to kolejne z omawianych wartości dodanych. O ile skuteczność instruktażu fonetycznego jest udokumentowana badaniem w oparciu o przeprowadzone testy wejścia oraz wyjścia, to już trafność autoewaluacji jest wątpliwa, co pokazuje analiza odpowiedzi uczestników. O potrzebie trenowania pozostałych umiejętności świadczą zarówno reakcje oraz zaangażowanie uczestników, jak i opinie towarzyszących im opiekunów.

 

References

 

Andrzejewska, Beata, Kinga Lachowicz–Tabaczek (2018) „Jak studenci udzielają sobie informacji zwrotnych, współpracując w zespole? Rola długości perspektywy współpracy i poziomu narcyzmu członków zespołu”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 21 (2); 69–82.

Baran–Łucarz, Małgorzata (2006) „Prosto w oczy – fonetyka jako 'Michałek’ na studiach filologicznych”. [W:] Włodzimierz Sobkowiak, Ewa Waniek–Klimczak (red.) Dydaktyka fonetyki języka obcego w Polsce. Referaty z szóstej konferencji naukowej, Mikorzyn, 08 – 10.05.2006. Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie; 7–17.

Behrens, Heike (2009) „Usage–based and Emergentist Approaches to Language Acquisition”. Linguistics, 47 (2); 383–411.

Czetwertyńska, Grażyna (2015) „Ocenianie jako nauczanie i uczenie się”. Języki Obce w Szkole, 3; 4–9.

Damim, Cristina, Marcia Peixoto, Waleska Wasenkeski (2002) „Teaching Teenagers”. English Teaching Professsional, 23; 10–11.

Dzierzgowska, Irena (2005) Jak uczyć metodami aktywnymi?. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Eckman, Fred R., Gregory K. Iverson, Robert A. Fox, Ewa Jacewicz, Soyoung Lee (2009) „Perception and Production in the Acquisition of L2 Phonemic Contrasts”. [W:] Michael A. Watkins, Andreia S. Rauber, Barbara O. Baptista (red.) Recent Research in Second Language Phonetics/Phonology: Perception and Production. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing; 81–95.

Feldman, Allan, Tarin Weiss (n.d.). Suggestions for Writing the Action Research Report. Retrieved from http://people.umass.edu/~afeldman/ARreadingmaterials/WritingARReport.html [26.03.2021]

de Gentile, Patricia Lauria, Ana Maria Leiguarda de Orué (2012) „Getting Teens to Really Work in Class”. English Teaching Forum, 4; 16–21.

Gajewska, Elżbieta (2017) „Gdy podręcznik zawodzi. Rady dla nauczycieli dbających o wymowę swoich uczniów”. Języki Obce w Szkole, 2; 49–57.

Gajewska, Elżbieta (2011) Techniki nauczania języka obcego. Tarnów: Wydawnictwo PWSZ.

Henderson, Alice, Lesley Curnick, Dan Frost, Alexander Kautzsch, Anastazija Kirkova–Naskova, David Levey, Elina Tergujeff, Ewa Waniek–Klimczak (2015) „The English Pronunciation Teaching in Europe Survey: Factors Inside and Outside the Classroom”. [W:] Jose A. Mompean, Jonás Fouz-González (red.) Investigating English Pronunciation: Current Trends and Directions. London: Palgrave–Macmillan; 260–294.

Henderson, Alice, Dan Frost, Elina Tergujeff, Alexander Kautzsch, Deirdre Murphy, Anastazija Kirkova–Naskova, Ewa Waniek–Klimczak, David Levey, Una Cunningham, Lesley Curnick (2012) „The English Pronunciation Teaching in Europe Survey: Selected Results”. Research in Language, 10 (1); 5–27.

Houston, Hall, Andrew Starck (2016) „Choosing your Rules for Smartphones in the Classroom”. The Teacher, 4; 18–21.

Ip, Tiffany (2017) „Linking Research to Action: A Simple Guide to Writing an Action-Research Report”. The Language Teacher, 41.4, available at https://jalt-publications.org/node/4985/articles/5631-linking-research-action-simple-guide-writing-action-research-report [26.03.2021]

Isaacs, Talia (2014) „Assessing Pronunciation”. [W:] Antony J. Kunnan (red.) The Companion to Language Assessment, Oxford: Wiley-Blackwell; 140–155. Doi: 10.1002/9781118411360.wbcla012 .

Janicka, Monika (2019) „Kontakt z danymi językowymi oraz informacja zwrotna jako czynniki zapobiegające regresowi sprawności językowych”. Języki Obce w Szkole, 3; 5–9.

Jelska–Cydzik, Agnieszka (2008) „The Importance of Phonetics and Phonostylistic Processes in Listening Comprehension”. [W:] Krzysztof Bogacki, Barbara Głowacka, Dorota Potocka (red.) Interdisciplinary Perspectives in Foreign Teacher Education. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku; 277–286.

Komorowska, Hanna (2005) „Testowanie językowych osiągnięć uczniów – trudności i zagrożenia”. Języki Obce w Szkole, 6; 41–65.

Komorowska, Hanna (2002) Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego: Kontrola – ocena – testowanie. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Leiguarda de Orué, Ana Maria (2004) „Teenagers! Motivating the Teenage Brain”. Modern English Teacher, 13 (4); 5–12.

Macdonald, Shem (2002) „Pronunciation – Views and Practices of Reluctant Teachers”. Prospect: An Australian Journal of TESOL, 17 (3); 3–18.

McMillan, James H., Jessica Hearn (2008) „Student Self-Assessment: The Key to Stronger Student Motivation and Higher Achievement”. Educational Horizons, 87 (1); 40–49.

Nunan, David (1989) Designing Tasks for a Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Olesiak, Łukasz ( 2015) „Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe i nauczanie zorientowane na działanie w nauczaniu języka angielskiego zawodowego w środowisku Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”. [W:] Małgorzata Pamuła–Behrens (red.) Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce: projekt systemowy Województwa Małopolskiego. T.2, Małopolska Chmura Edukacyjna – nowe trendy i dobre praktyki nauczania. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego; 99–108.

Pamuła–Behrens, Małgorzata (2015) „Małopolska szkoła w chmurze – innowacyjna propozycja edukacyjna”. [W:] Małgorzata Pamuła–Behrens (red.) Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce: projekt systemowy Województwa Małopolskiego. T.2, Małopolska Chmura Edukacyjna – nowe trendy i dobre praktyki nauczania. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego; 15–23.

Piasecka, Liliana (2013) „Identification and Verbal Expression of Emotions by Users of English as a Foreign Language”. [W:] Danuta Gabryś-Barker, Joanna Bielska (red.) The Affective Dimension in Second Language Acquisition. Bristol: Multilingual Matters; 153–166.

Sowa, Magdalena (2015) „Savoir-évaluer, czyli co i jak oceniać w języku obcym”. Języki Obce w Szkole, 3; 43–48.

Spencer, David, David Vaughan (1997) „TAB or Why Don’t my Teenagers Speak English?”. English Teaching Professional, 3; 12–13.

Steinbrich, Piotr (2015) „Samoocena w klasie językowej – donkiszoteria czy praca u podstaw?”. Języki Obce w Szkole, 3; 33–37.

Szybowicz, Iwona (2012) „Wstęp”. [W:] Iwona Szybowicz (red.) Bazar dobrych praktyk, czyli nauczyciel dla nauczycieli. Metody aktywizujące. Szczecin: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; 4–9.

Underhill, Nic (1991) Testing Spoken Language. Cambridge: Cambridge University Press.

https://e-chmura.malopolska.pl/index.php/o-projekcie/1-o-projekcie [09.06.2020]