Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 7, No 1 (2022)

Which model of English should we teach?

Stephen Branigan

Abstract

Zmiana charakteru języka angielskiego na język globalny oznacza, że ​uczący się tego języka są obecnie bardziej skłonni do przyswajania języka dla celów lingua franca niż do komunikowania się wyłącznie z native speakerami. Dlatego uważa się, że uczenie się języka przy wykorzystaniu native speakerów jako wzorców nie służy uczniom dobrze, ani nie zaspokaja ich potrzeb. Wzorce 1) native speakera, 2) użytkownika „natywizowanego” (upodobnionego do rodzimego) i 3) angielskiego jako lingua franca (ELF), pierwotnie przedstawione przez Kirkpatricka (2006),  przeanalizowano ponownie pod kątem ich cech i wad we współczesnym kontekście. Analiza odpowiedzi na pytanie „Jakiego modelu języka angielskiego powinniśmy uczyć?” została przeprowadzona w dwóch grupach dyskusyjnych Reddit (reddit.com), w których uczestniczyli nauczyciele i uczniowie. Odpowiedzi od osób zaangażowanych w proces nauczania języka angielskiego (ELT) zostały skategoryzowane najpierw, a następnie porównane z opiniami akademickimi. Porównanie wykazało, że obie grupy generalnie zgadzały się co do odpowiedniego wzorca i dydaktyki nauczania. Nie zalecono stosowania jednego wzorca; wyróżniały się opinie popierające podejście postmetodyczne, które wykorzystuje istniejące stabilne ramy ELT nauczania standardowego języka angielskiego, który jest skodyfikowany, ma ugruntowane instytucje itp. Jednak wzorzec ten powinien uwzględniać inne odmiany języka angielskiego, a także uznawać komunikację w języku angielskim jako drugim języku (L2 do L2) i wykorzystywać bardziej zindywidualizowaną dydaktykę kontekstową.

References

Alptekin, Cem (1993) “Target-Language Culture in EFL Materials.” ELT Journal, 47(2); 136-143.

Bax, Stephen (2003) “The End of CLT: A Context Approach to Language Teaching.” ELT Journal, 57 (3): 278-287.

Baumgardner, Robert. J. (2006). “Teaching World Englishes”. [In:] Braj B. Kachru, Yamuna Kachru, Cecil L. Nelson (eds.) The Handbook of World Englishes. Blackwell Publishing; 664-670.

Brighton, Christopher., Ling Bin (Judy) Wang, Li (Dawn) Dan, Sylwia Bełch (2018) “Virtual Cultural Communication: Establishing Dialogues Between China and Poland.” Półrocznik Językoznawczy Tertium, 3 (1); 178-192.

Britain, David (2010) “Grammatical Variation in the Contemporary Spoken English of England.” [In:] Andy Kirkpatrick (ed.) The Routledge Handbook of World Englishes, Routledge; 32-58.

Canagarajah, Suresh (1999) Resisting Linguistic Imperialism in English Teaching. Oxford University Press.

Canagarajah, Suresh (2014) “In Search of a New Paradigm for Teaching English as an International Language.” TESOL Journal, 5 (4); 767-785.

Crystal, David (2003) English as a Global Language. Cambridge University Press.

Day, Richard R. (1981) “ESL: a Factor in Linguistic Genocide.” [In:] Janet Cameron Fisher et al. (eds.) On TESOL80. Building Bridges: Research and Practice in Teaching English as a Second Language. ERIC; 73-78. https://eric.ed.gov/?id=ED208643.

Ellis, G. (1996) “How Culturally Appropriate is the Communicative Approach?” ELT Journal, 50 (3); 213-218.

Gallagher, Fiona, Catherine Geraghty (2021) “Exploring Mono/Multilingual Practices on the CELTA Course: What Trainers Say.” Language Teaching Research, 1362168821991253.

Graddol, David (1997) The Future of English?: A Guide to Forecasting the Popularity of the English Language in the 21st Century. British Council.

Graddol, David (2003) “The Decline of the Native Speaker;” [In:] Gunilla Anderman, Margaret Roger (eds.) Translation Today: Trends and Perspectives. Multilingual Matters; 152-167.

Graddol, David (2006) English Next: Why Global English May Mean the End of ‘English as a Foreign Language’. London: British Council.

Gray, John (2002) “The Global Coursebook in English Language Teaching.” [In:] David Block, Deborah Cameron (eds.), Globalization and Language Teaching. London, England: Routledge; 151-167

Gray, John, David Block (2014). “All Middle Class Now? Evolving Representations of the Working Class in the Neoliberal Era: The Case of ELT Textbooks.” [In:] Nigel Harwood (ed.) English Language Teaching Textbooks. London: Palgrave Macmillan; 45-71.

Hofstede, Geert (1986) “Cultural Differences in Teaching and Learning.” International Journal of Intercultural Relations, 10 (3); 301-320.

Holliday, Adrian (1994) Appropriate Methodology and Social Context. Cambridge University Press.

Huh, Myung-Hye, Inhwan Lee, Junghwa Kim (2020) “Written Academic ELF: Developing Writing Concepts in the New Normal.” English Teaching, 75 (4); 57-79.

Jenkins, Jennifer (2000) The Phonology of English as an International Language. Oxford University Press.

Jenkins, Jennifer (2005) “Implementing an International Approach to English Pronunciation: The Role of Teacher Attitudes and Identity.” TESOL Quarterly, 39 (3); 535-543.

Jenkins, Jennifer (2006) “Current Perspectives on Teaching World Englishes and English as a Lingua Franca.” TESOL Quarterly, 40(1); 157-181.

Jenkins, Jennifer (2017) “Mobility and English Language Policies and Practices in Higher Education.” [In:] Suresh Canagarajah (ed.). The Routledge Handbook of Migration and Language. Abingdon: Routledge; 502–519

Kachru, Braj B. (1986) The Alchemy of English: The Spread, Functions, and Models of Non-Native Englishes. University of Illinois Press.

Kirkpatrick, Andy (2006) “Which Model of English: Native-speaker, Nativized or Lingua Franca?”. [In:] Rani Rubdy, Mario Saraceni (eds.) English in the World: Global Rules, Global Roles. London: Continuum; 71-82.

Kirkpatrick, Andy (2021) “Teaching (About) World Englishes and English as a Lingua Franca.” [In:] Alexander Onysko (ed.) Research Developments in World Englishes, Bloomsbury Collections; 251-270.

Kumaravadivelu, Bala (2003) “A Postmethod Perspective on English Language Teaching.” World Englishes, 22 (4); 539-550.

Leung, Constant (2005) “Convivial Communication: Recontextualizing Communicative Competence”. International Journal of Applied Linguistics, 15 (2); 119-144.

Lopriore, Lucilla, Paola Vettorel (2016) “A Shift in ELT Perspective: World Englishes and ELF in the EFL Classroom.” [In:] Natasha Tsantila, Jane Mandalios, Melpomeni Ilkos (eds.) ELF: Pedagogical and Interdisciplinary Perspective. Deree – The American College of Greece; 8-15.

Mauranen, Anna, Carmen Pérez-Llantada, John Swales (2010) “Academic Englishes: A Standardised Knowledge?” [In:] Andy Kirkpatrick (ed.) The Routledge Handbook of World Englishes, Routledge; 32-58.

Matsuda, Aya (2012) “Teaching Materials in EIL.” [In:] Lubna Alsagoff, Sandra Lee McKay, Guangwei Hu, Willy A. Renandya (eds.) Principles and Practices for Teaching English as an International Language. Routledge; 174-191..

McKay, Sandra Lee (2004) “Teaching English as an International Language: The Role of Culture in Asian Contexts.” The Journal of Asia TEFL, 1(1); 1-22.

McKay, Sandra Lee (2012) “Principles of Teaching English as an International Language.” [In:] Sandra Lee McKay et al. (eds.) Principles and Practices for Teaching English as an International Language. Routledge; 36-54.

Mishan, Freda (2021) “The Global ELT Coursebook: A Case of Cinderella’s Slipper?”. Language Teaching; 1-16. https://doi.org/10.1017/S0261444820000646.

Modiano, Marko (2006) “Teaching World Englishes.” [In:] Braj B. Kachru, Yamuna Kachru, Cecil L. Nelson (eds.) The Handbook of World Englishes. Blackwell Publishing; 223-239.

O’Regan, John P. (2014) “English as a Lingua Franca: An Immanent Critique.” Applied Linguistics, 35 (5); 533-552.

Pakir, Anne (2009) “English as a Lingua Franca: Analyzing Research Frameworks in International English, World Englishes, and ELF.” World Englishes, 28 (2), 224-235.

Pennycook, Alistair (1994) The Cultural Politics of English as an International Language. London: Longman.

Phillipson, Robert (1992) Linguistic Imperialism. Oxford: Oxford University Press.

Povolná, Renata (2016) “Exploring Academic Writing Skills of Czech University Students.” [In:] Natasha Tsantila, Jane Mandalios, Melpomeni Ilkos (eds.) (eds.) ELF: Pedagogical and Interdisciplinary Perspective. Deree-The American College of Greece; 385-391.

Polok, Krzysztof (2017) „Czy język angielski jest już językiem międzynarodowym?” Półrocznik Językoznawczy Tertium, 2 (1); 142-163.

Rowley-Jolivet, Elizabeth (2017) “English as a Lingua Franca in Research Articles: The SciELF Corpus.” ASp. la revue du GERAS, 71, 145-158.

Santipolo, Matteo (2017) “Bespoke Language Teaching (BLT): A Proposal for a Theoretical Framework. The Case of EFL/ELF for Italians.” Studies in Second Language Learning and Teaching, 7 (2); 233-249.

Seidlhofer, Barbara (2001) “Closing a Conceptual Gap: The Case for a Description of English as a Lingua Franca.” International Journal of Applied Linguistics, 11 (2); 133-158.

Seidlhofer, Barbara (2004) “Research Perspectives on Teaching English as a Lingua Franca.” Annual Review of Applied Linguistics, 24; 209-239.

Seidlhofer, Barbara (2010) “Lingua Franca English. The European Context.” [In:] Andy Kirkpatrick (ed.) The Routledge Handbook of World Englishes. Routledge; 355-371.

Swan, Michael (1985) “A Critical Look at the Communicative Approach (1).” ELT Journal, 39 (1); 2-12.

Sifakis, Nicos (2009) “Challenges in Teaching ELF in the Periphery: The Greek Context.” ELT Journal, 63 (3), 230-237.

Sifakis, Nicos, Yasemin Bayyurt (2017) “ELF-aware Teaching, Learning and Teacher Development.” [In:] Andy Kirkpatrick (ed.) The Routledge Handbook of English as a Lingua Franca. Routledge; 456-467.

Sifakis, Nicos C. (2017) “ELF Awareness in English Language Teaching: Principles and Processes.” Applied Linguistics, 40(2); 288-306.

Tajeddin, Zia, Minoo Alemi, Roya Pashmforoosh (2018) “Idealized Native-Speaker Linguistic and Pragmatic Norms in English as an International Language: Exploring the Perceptions of Nonnative English Teachers.” Language and Intercultural Communication, 18 (3); 300-314.

Vettorel, Paola, Lucilla Lopriore (2013) “Is There ELF in ELT Coursebooks?” Studies in Second Language Learning and Teaching, 3 (4); 483-504.

Wallace, Catherine (2002) “Local Literacies and Global Literacy.” [In:] David Block, Deborah Cameron (eds.), Globalization and Language Teaching. Routledge; 111-124.

Widdowson, Henry G. (1994) “The Ownership of English.” TESOL Quarterly, 28 (2); 377-389.

Widdowson, Henry G. (2019) “Creativity in English.” World Englishes, 38 (1-2); 312-318.

Whittaker, Paul, Jarmilla Whittaker (2002) English for Europe. Olomouc, Czech Republic: InSTEP.

Internet:

English at Ethnologue (2021) 24th ed in https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_total_number_of_speakers Accessed 25/3/21

https://www.reddit.com/r/TEFL/comments/gdv9s3/discussion_which_model_of_english_should_be_taught/ Accessed 02/07/21

https://www.reddit.com/r/linguistics/comments/gdvu4n/discussion_what_model_of_english_should_be_taught/ Accessed 03/07/21

https://en.wikipedia.org/wiki/Reddit Accessed 25/08/22