Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Vol 1, No 1 & 2 (2016)

Współczesny polski dyskurs publiczny w perspektywie międzynarodowej. Fragment dyskusji

Abstrakt

Dyskusja miała miejsce w czasie V konferencji Tertium w dniu 13.03.2008. Po raz pierwszy została opublikowana w roku 2008 w tomie Język a komunikacja 23 pod redakcją Władysława Chłopickiego i Stanisława Gajdy.