02-04
marca
2000

Język trzeciego tysiąclecia I

To pierwsza z naszych konferencji, która zapoczątkowała cały cykl spotkań językoznawczych pt. Język trzeciego tysiąclecia, poświęconych odmianom i rejestrom jezyka polskiego, badaniom przekładowym i kontrastywnym i dydaktyce języków obcych. W czasie tej konferencji odbyła się także pierwsza z dyskusji panelowych, poświęcona oficjalnemu tłumaczeniu polskiej terminologii administracyjnej, pod intrygującą nazwą „Krótka rozprawa między Doktorem, Marszałkiem i Ambasadorem, czyli jak Filolog przegrał z Biurokratą: Nazewnictwo instytucji samorządu terytorialnego w tłumaczeniu na język angielski, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski i ukraiński”.

Jeden z wieczorów konferencyjnych uczestnicy spędzili na spektaklu w Teatrze Starym, drugi zaś na bankiecie w przytulnej Piwnicy pod Ogródkiem.

Powodzenie tej konferencji sprawiło, iż władze Krakowskiego Towarzystwa Tertium postanowiły odbywać konferencje z tego cyklu w odstępach dwuletnich. Między konferencjami publikowane są tomy monograficzne z artykułami nadesłanymi do druku przez autorów wystąpień  konferencyjnych.

Goście i wykładowcy plenarni

prof. dr hab. Bogusław Dunaj (Kraków)
dr hab. Jolanta Maćkiewicz (Gdynia)
prof. dr hab. Elżbieta Zawadzka (Warszawa)
prof. Peter Franklin, M.A. (Konstancja, Niemcy)
dr hab. Aleksy Awdiejew (Kraków)
prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska (Kraków)
dr hab. Elżbieta Laskowska (Bydgoszcz)
prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa (Kraków)
prof. dr hab. Stanisław Karolak (Kraków)
prof. dr hab. Józef Sypnicki (Poznań)
dr Teresa Bałuk-Ulewicz (Kraków)

Organizatorzy

Zarząd Krakowskiego Towarzystwa „Tertium”:

dr hab. Antoni Dębski
dr hab. Halina Waszkielewicz
dr hab. Zofia Berdychowska
dr Władysław Chłopicki
mgr Beata Hrehorowicz
dr Małgorzata Stypińska

Miejsce konferencji