17-19
marca
2010

Język trzeciego tysiąclecia VI

Wiodącym tematem konferencji  „Język trzeciego tysiąclecia VI” była: Terminologia w naukach o języku i komunikacji międzykulturowej – kod dla wtajemniczonych czy narzędzie poznania? Próbowaliśmy wspólnie odpowiedzieć na pytania: Jak mówić o języku i językoznawstwie, aby dotrzeć do odbiorcy? Jak zainteresować problematyką językoznawczą? Na jeden z wieczorów obrady przeniosły się w inny klimat do Restauracji „Wesele” na Rynku Głównym.

Wolemy zawsze takiego autora,
który nie tworzy nowych wyrazów,
ani nawet nowych frazesów,
ale za to jest w myśli bogaty.

(Gazeta Literacka 1821)

 

Temat wiodący:
Terminologia w naukach o języku i komunikacji międzykulturowej – kod dla wtajemniczonych czy narzędzie poznania?

Goście i wykładowcy plenarni

dr hab. Piotr Chruszczewski (Wrocław)
prof. dr hab. Grażyna Habrajska (Łódź)
prof. dr hab. Aleksy Awdiejew (Kraków)
dr hab. Halina Grzmil-Tylutki (Kraków)
dr hab. Grażyna Sawicka (Bydgoszcz)
 prof. dr hab. Elżbieta Laskowska (Bydgoszcz)
dr hab. Krzysztof Kosecki (Łódź)
dr Ewa Konefał (Gdańsk)
dr hab. Piotr Bukowski (Kraków)
dr hab. Dorota Szumska (Kraków)
dr hab. Dutka-Mańkowska (Warszawa)
dr hab. Przemysław Łozowski (Lublin)
prof. dr hab. Stanisław Gajda (Opole)
dr hab. Zofia Berdychowska (Kraków)
prof. dr hab. Andrzej Bronk (Lublin)
prof. dr hab. Sambor Grucza (Warszawa)
prof. dr hab. Elżbieta Sękowska (Warszawa)
prof. dr hab. Helena Synowiec (Katowice)
prof. dr hab. Jarosław Świderski (Warszawa)
prof. dr hab. Tadeusz Zgółka (Poznań)
prof. dr hab. Maciej Zieliński (Szczecin)

Organizatorzy

Zarząd Krakowskiego Towarzystwa „Tertium”:

dr Władysław Chłopicki – Przewodniczący
dr hab. Maria Piotrowska
dr Joanna Dybiec
dr Maria Jodłowiec
dr Grzegorz Szpila
dr Anna Tereszkiewicz

 

Miejsce konferencji