13-15
marca
2024

Język trzeciego tysiąclecia XIII: Język w obliczu technologii

Trzynasta edycja konferencji „Język trzeciego tysiąclecia” dąży do zgromadzenia szerokiego grona naukowców celem zgłębienia różnych aspektów języka w obliczu technologii. Różnorodne czynniki postrzegane jako decydujące w użyciu języka w epoce cyfrowej – od multimodalności, memetyki i asynchronii po sztuczną inteligencję, algorytmy i fake newsy – stały się ważnymi tematami w badaniach i mediach. Postęp technologiczny wywarł ogromny wpływ na sposoby i formy komunikowania się, prowadząc do kluczowych zmian zarówno na poziomie jednostki, jak i całej populacji. Wydarzenie ma na celu integrację międzynarodowej społeczności naukowej i jest skierowane przede wszystkim do językoznawców, tłumaczy, neofilologów oraz innych badaczy dziedzin pokrewnych, w tym doktorantów. Konferencja jest również otwarta dla praktyków, którzy pragną włączyć się w badania nad językiem, tłumaczeniem, komunikacją międzykulturową czy też nauczaniem języków obcych w erze cyfrowej.
   

Program konferencji (wersja z 11 marca)

Książka abstraktów 

Plakat konferencyjny autorstwa Marcina Klaga

Wykłady plenarne

W planie konferencji ujęte zostały wykłady plenarne. Gośćmi konferencji będą:

prof. Dorothy Kenny, Dublin City University, Irlandia

prof. Jef Verschueren, Uniwersytet w Antwerpii, Belgia 

prof. Jan Rybicki, Uniwersytet Jagielloński, Polska

prof. Matt Coler, Uniwersytet w Groningen, Holandia

Szczegóły, terminy i opłaty

Na każdy z referatów przewidujemy 20 minut oraz 10 minut na dyskusję. Podtrzymujemy też tradycję organizowania sesji plakatowej.

Opłata konferencyjna: 30 stycznia 2024

pełna 650 zł  

zniżkowa dla członków Tertium z uregulowanymi składkami 550 zł 

zniżkowa dla doktorantów 350 zł : 

Termin konferencji: 13-15 marca 2024

Termin złożenia tekstów do druku w Półroczniku Językoznawczym Tertium (rocznik 2024): 30 kwietnia 2024

 

Publikacja

Wygłoszone na konferencji referaty oraz komunikaty powstałe na bazie zaprezentowanych posterów będą stanowić specjalne wydania Półrocznika Językoznawczego Tertium (www.journal.tertium.edu.pl) – czasopismo jest obecnie punktowane (20 pkt na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Preferujemy publikacje anglojęzyczne, lecz można także zgłaszać teksty w języku polskim.

Autorów referatów na temat humoru będziemy zachęcać do anglojęzycznych publikacji w naszym drugim czasopiśmie The European Journal of Humour Research (www.europeanjournalofhumour.org – również czasopismo punktowane (20 pkt), znajdujące się w bazie Scopus).

Jeśli liczba zgłoszonych artykułów będzie wystarczająca, planujemy także wydanie polskojęzycznego tomu pokonferencyjnego (Wydawnictwo Tertium znajduje się na liście MENiS wśród wydawnictw kategorii I- 100-punktowych).

Jednym z warunków przyjęcia artykułów do druku będzie ich tematyczna zbieżność z głównym wątkiem konferencji oraz zastosowanie się do edytorskich wytycznych podanych na stronach naszych czasopism, a także na stronie internetowej naszego Towarzystwa (w przypadku tomu pokonferencyjnego).

Kontakt z organizatorami: tertium2016@gmail.com