Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA
Kraków, ul Dunajewskiego 7 Nr 94 8589 0006 0000 0011 0640 0001

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” Organizacja Pożytku Publicznego

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000151421

Adres Towarzystwa

al. Mickiewicza 9
31-120 Kraków

NIP: 677-16-96-818

REGON: 350 970 546

Adres korespondencyjny

Krakowskie Towarzystwo Tertium
al. 29 listopada 130, pok. 407
31-406 Kraków

tel. 577 849 937

tlj@journal.tertium.edu.pl

dr hab. Władysław Chłopicki

Składki

Dziękujemy z góry serdecznie za  wpłaty składek  za rok 2024 (80 zł) na konto Towarzystwa:

94 8589 0006 0000 0011 0640 0001