Wydawnictwo Tertium

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA Kraków, ul Dunajewskiego 7
Nr 94 8589 0006 0000 0011 0640 0001
SWIFT CODE: POLUPLPR

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” Organizacja Pożytku Publicznego

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000151421

Adres Towarzystwa

al. Mickiewicza 9
31-120 Kraków

NIP: 677-16-96-818

REGON: 350 970 546

Adres korespondencyjny

Krakowskie Towarzystwo Tertium
al. 29 listopada 130, pok. 407
31-406 Kraków

tel. 577 849 937

kontakt2016@gmail.com

dr Ewa Konefał

Składki

Dziękujemy z góry serdecznie za  wpłaty składek  za rok 2024 (80 zł) na konto Towarzystwa:

94 8589 0006 0000 0011 0640 0001