Seria Język a komunikacja

W dzisiejszej Europie, zjednoczonej choć wstrząsanej konfliktami, porozumiewanie się ponad podziałami politycznymi, kulturowymi, geograficznymi i językowymi staje się potrzebą bodaj czy nie najważniejszą. Wydawnictwo Tertium od lat wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu. Nasza seria wydawnicza „Język i komunikacja”, wydawana od roku 2000, zainicjowała forum dyskusyjne na temat komunikacji językowej ponad podziałami na filologie, w szerokim środowisku, początkowo ogólnopolskim, ale obecnie i międzynarodowym. Publikujemy rzetelne przemyślenia i ciekawe badania na temat języka i komunikacji językowej z solidnym naukowym zapleczem, ale i o przystępnej formie, tak aby przysłowiowy przeciętny inteligent mógł bez trudu i nie bez przyjemności z nimi się zapoznać. Seria obejmuje ksiązki autorskie, jak i monografie wieloautorskie.

Książka zawiera artykuły, których zróżnicowanie tematyczne, stylistyczne i struturalne odzwierciedla charakter przekładoznawstwa na jego obecnym etapie rozwoju. W tomie znajdują się zarówno analizy kontrastywne tekstów oryginału i tłumaczenia, jak i analizy przeprowadzone z perspektywy kognitywnej; studia literaturoznawcze oraz studia nad tekstami i rejestrami, a także przekładoznwacze analizy procedur i innych specyficznych zjawisk przekładowych.

Oprawa: miękka

Wydawnictwo: Tertium

Miejsce i rok wyd.: Kraków 2007

ISBN:978-83-925728-8-6

Spis treści tomu:

Słowo wstępne

 

Część I Kontrastywne analizy gramatyczne
Monika Jazowy-Jarmuł
O polskich odpowiednikach tłumaczeniowych szwedzkiego rodzajnika określonego i nieokreślonego
Joanna Konieczna
O przekładzie okazjonalizmów frazeologicznych w ujęciu pragmalingwistycznym
Aleksandra Matulewska
Rodzajnik określony w angielsko-polskim i polsko-angielskim tłumaczeniu tekstów sformułowanych w języku prawa
Jadwiga Żyszkowska
O typowej dla języka mówionego składni zdań pytajnych w polskich tłumaczeniach trzech powieści Fred Vargas

 

Część II Analizy z perspektywy kognitywnej
Magdalena Filar
Podmiot liryczny w tekście poetyckim i w jego przekładzie – rozważania na temat zjawiska subiektyfikacji
Agnieszka Gicala
Wyrazić Niewyrażalne – przełożyć Niewyrażalne. Ekwiwalencja obrazu w przekładzie metafory w języku mistyki
Monika Linke
Kognitywna teoria ekwiwalencji a współczesne deskryptywne podejścia do przekładu literackiego
Elżbieta Wójcik-Leese
Co nam mówią kategorie? „North Haven” Elizabeth Bishop w przekładzie Stanisława Barańczaka

 

Część III Gatunki i teksty w przekładzie
Piotr Blumczyński
Egzegeza, hermeneutyka, intertekst. Czynniki teologiczne we współczesnych przekładach biblijnych
Aleksander Gomola
Bitwa o słowa, czyli spór o język inkluzywny w angielskich przekładach Biblii
Dorota Guttfeld
Specyfika tłumaczeń science fiction i fantasy. Uwarunkowania związane z historią i odbiorem gatunków w Polsce
Artur Dariusz Kubacki
Problemy tłumaczenia niemieckojęzycznych dokumentów samochodowych
Maria Mocarz
O poprawności przekładu tekstów użytkowych

 

Część IV Procedury tłumaczeniowe
Joanna Dybiec
„What’s in a name?” Przekład nazw własnych i tytułów a obcość
Marzena Pieńkowska
Techniki przekładu imion z języka francuskiego na polski, czyli między Laurentym a Wawrzyńcem
Marta Dynel
Nie wszystkie tłumaczenia zostały stworzone równymi. Techniki tłumaczenia elementów kulturowych na przykładzie humoru konwersacyjnego w języku angielskim i polskim
Diana Senczyszyn
O eksplicytacji w przekładzie literackim
Alicja Żuchelkowska
Strategie translacyjne w tłumaczeniu konotacji afektywnych

 

Część V Problemowe analizy specyficznych zagadnień teorii, praktyki i dydaktyki przekładu
Agata Brajerska-Mazur
Personifikacja śmierci w języku polskim i angielskim jako problem tłumaczeniowy
Joanna Kubaszczyk
Pisownia a znaczenie w kontekście przekładu
Edyta Manasterska-Wiącek
Przekaz adresatywów w przekładach wierszy dla dzieci na język rosyjski
Mariya Manoryk
Intertekstualność w ukraińskich przekładach Ojca zadżumionych Juliusza Słowackiego
Alicja Pstyga
Wartościowanie w strukturze słowa i tekstu jako problem teorii oraz praktyki przekładu
Magdalena Wasilewska-Chmura
Muzyczność dzieła literackiego jako problem tłumaczeniowy
Ewa Kościałkowska-Okońska
Analiza wyzwań i zagrożeń dla dydaktyki przekładu na kierunkach filologicznych. Przedefiniowanie roli nauczyciela i studenta

 

Abstracts
Noty o Autorach

Cookies

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. 

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.