artykuły


Przekład i (bez)krytyczna analiza dyskursu

Elżbieta Muskat-Tabakowska

Abstract   Celem artykułu jest potwierdzenie tezy, że postulat transdyscyplinarności, wysuwany w  rozważaniach dotyczących współczesnego przekładoznawstwa, znajduje uzasadnienie w zbieżności podstawowych  założeń językoznawstwa kognitywnego, krytycznej

Czytaj więcej »

East-West: What May One Generalize About?

Arkadiusz Jabłoński,Hiroki Nukui

Abstract   Wzrost współczesnej wymiany handlowej i informacyjnej nie wydaje się powodować znaczących zmian w wielowarstwowych wymogach dotyczących komunikacji międzykulturowej. W bardzo istotnym znaczeniu tego

Czytaj więcej »