The European Journal of Humour Research

Indeksowanie

Nasze czasopismo jest obecnie indeksowane w

 

Czasopismo jest sponsorowane przez ELM Scholarly Press i Centre of Excellence in Estonian Studies.

Redakcja podejmuje ciągłe wysiłki, aby rozszerzyć bazę indeksacyjną czasopisma.

kontakt
prof. dr hab. Dorota Brzozowska, Krakowskie Towarzystwo Tertium, al. Mickiewicza 9A
31-120 Kraków
E-mail: ejhr@europeanjournalofhumour.org
ISSN: 2307-700X

https://doi.org/10.7592/EJHR