The European Journal of Humour Research

Indeksowanie

Nasze czasopismo jest obecnie indeksowane w

 

Czasopismo jest sponsorowane przez ELM Scholarly Press i Centre of Excellence in Estonian Studies.

Redakcja podejmuje ciągłe wysiłki, aby rozszerzyć bazę indeksacyjną czasopisma.

kontakt
prof. dr hab. Dorota Brzozowska, Krakowskie Towarzystwo Tertium, al. 29 listopada 130, pok. 407
31-406 Kraków
E-mail: ejhr@europeanjournalofhumour.org
ISSN: 2307-700X

https://doi.org/10.7592/EJHR