The European Journal of Humour Research

Przesyłanie tekstów

Artykuły można przesyłać po zarejestrowaniu się na naszej witrynie: European  Journal of Humour Research i zalogowaniu.

Teksty przed przesłaniem do czasopisma  należy wkleić w  jeden z poniższych szablonów w zależnosci od rodzaju zgłaszanej publikacji, zwracając uwagę na obowiązujący styl sporządzania bibliografii:

Prosimy zwrócić uwagę na streszczenia, które powinny zawierać następujące elementy:

  1. przedmiot badania
  2. perspektywa badawcza
  3. materiał badawczy (źródło, charakter i dane ilościowe)
  4. najważniejsze wnioski

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Zgłoszenie jest oryginalne, nie narusza praw osób trzecich i nie zostało uprzednio opublikowane ani nie zostało zgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie (ewentualnie odpowiednie wyjaśnienie zostało przedstawione w komentarzu do redakcji).
  • Tekst jest pozbawiony informacji o autorze oraz jego afiliacji i adresie email.
  • Jeśli zgłaszany artykuł zawiera rysunki, ilustracje, dowcipy rysunkowe itp., o których prawa autorskie należą do osoby trzeciej, Autor(ka) zwrócił(a) się do tej osoby trzeciej i uzyskał(a) niezbędne prawa autorskie. Wydawca czasopisma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przepisów w tym zakresie i wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorach.
kontakt
prof. dr hab. Dorota Brzozowska, Krakowskie Towarzystwo Tertium, al. Mickiewicza 9A
31-120 Kraków
E-mail: ejhr@europeanjournalofhumour.org
ISSN: 2307-700X

https://doi.org/10.7592/EJHR