Pełna lista członków

Składki

Składka członkowska Tertium za rok 2023 – 80 zł
Dziękujemy z góry za wpłaty na konto Towarzystwa:
94 8589 0006 0000 0011 0640 0001