Składki tertium

Składka członkowska jest płatna raz do roku za dany rok kalendarzowy na konto Towarzystwa.

Krakowskie Towarzystwo „TERTIUM”
BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA
Kraków, ul Dunajewskiego 7
Nr konta: 94 8589 0006 0000 0011 0640 0001

Opłacenie składek (w tym składki za rok bieżący) uprawnia m.in. do skorzystania ze zniżek przy zakupie publikacji Tertium oraz z obniżonych opłat konferencyjnych.

Osoba z opłaconymi na bieżąco składkami ma także dostęp do części naszego serwisu przeznaczonego wyłącznie dla członków Tertium.

Od roku 2017 składka wynosi 80 zł – nową wysokość składki uchwalono na zebraniu Ogólnym Towarzystwa w dniu 17 marca 2016 r.

Składka na rok 2021 wynosi 80 zł.

 

BARDZO PROSIMY O REGULARNE WPŁACANIE SKŁADEK. COROCZNIE NAJPÓŹNIEJ DO 30 MARCA. 

Polecamy stałe zlecenie bankowe jako najlepszy sposób na terminowe opłacanie składek.

 

W razie potrzeby informacji o stanie składek udziela sekretariat Tertium pod adresem mailowym kontakt@tertium.edu.pl.

 

Prosimy również o logowanie się do systemu i uaktualnianie swoich danych teleadresowych, a zwłaszcza adresów e-mailowych.

 

Składki

Składka członkowska Tertium za rok 2024 – 80 zł
Dziękujemy z góry za wpłaty na konto Towarzystwa:
94 8589 0006 0000 0011 0640 0001