Lista członków honorowych

Za zasługi dla Krakowskiego Towarzystwa Tertium, następujące osoby zostały nagrodzone tytułem Członka Honorowego Tertium:

Prof. dr hab. Aleksy Awdiejew, (  O Aloszy  )  Uniwersytet Jagielloński

dr Teresa Bałuk-Ulewicz, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Peter Franklin, Uniwersytet w Konstancji, Niemcy

Prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska, Uniwersytet Jagielloński

Składki

Składka członkowska Tertium za rok 2024 – 80 zł
Dziękujemy z góry za wpłaty na konto Towarzystwa:
94 8589 0006 0000 0011 0640 0001