Przyjaciele Tertium

W roku 2006, z okazji 10-lecia powstania Tertium, w czasie dorocznego zebrania ogólnego Tertium, wybranym instytucjom i osobom zasłużonym dla Towarzystwa wręczone zostały dyplomy Przyjaciela Tertium.

Lista Przyjaciół Tertium:

Osoby indywidualne:

1. prof. dr hab. Leszek Berezowski
2. prof. dr hab. Aleksy Awdiejew
3. prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska
4. prof. dr hab. Jolanta Antas
5. prof. dr hab. Ewa Komorowska
6. prof. dr hab. Grażyna Habrajska
7. prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
8. prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz:
9. prof. dr hab. Halina Waszkielewicz
10. prof. dr hab. Krzysztof Lipiński
11. prof. dr hab. Marcela Świątkowska
12. prof. dr hab. Antonina Grybosiowa
13. prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa
14. prof. dr hab. Bożena Rejakowa
15. prof. dr hab. Maria Wojtak
16. prof. dr hab. Elżbieta Skibińska
17. prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop
18. prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
19. prof dr hab. Zofia Tarajło-Lipowska
20. prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz
21. prof. dr hab. Maria Borejszo
22. prof. dr hab. Elżbieta Laskowska
23. prof. dr hab. Jerzy Żmudzki
24. prof. dr hab. Antoni Dębski
25. prof. dr hab. Władysław Miodunka
26. prof.. dr hab. Halina Kurek
27. prof. dr hab. Ryszard Nycz
28. prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec
29. prof. dr hab. Andrzej Borowski
30. prof. dr hab. Barbara Bacz
31. prof. dr hab. Grzegorz Przebinda
32. dr Teresa Bałuk-Ulewicz
33. dr Piotr Chruszczewski
34. dr Lech Zieliński
35. dr Barbara Warchala
36. dr Małgorzata Stypińska
37. mgr Beata Hrehorowicz
38. mgr Janina Ozga

Tytuły instytucjonalne:

39. Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
40. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
41. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
42. Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
43. Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
44. Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
45. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
46. Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
47. Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową.

Składki

Składka członkowska Tertium za rok 2024 – 80 zł
Dziękujemy z góry za wpłaty na konto Towarzystwa:
94 8589 0006 0000 0011 0640 0001