Dane Tertium

Krakowskie Towarzystwo „TERTIUM” posiada swoje konto bankowe, na które przyjmuje wpłaty składek członkowskich, darowizn, 1% podatku oraz inne wpłaty związane ze swoją działalnością gospodarczą.

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA
Kraków, ul Dunajewskiego 7 Nr 94 8589 0006 0000 0011 0640 0001

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” Organizacja Pożytku Publicznego

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000151421
NIP: 677-16-96-818
REGON: 350 970 546

Adres Towarzystwa

Krakowskie Towarzystwo TERTIUM
al. Mickiewicza 9
31-120 Kraków
NIP: 677-16-96-818

telefon: 00048 577 849 937

Adres korespondencyjny

Krakowskie Towarzystwo TERTIUM
al. 29 listopada 130 pok. 407.
31-406 Kraków

Składki

Składka członkowska Tertium za rok 2024 – 80 zł
Dziękujemy z góry za wpłaty na konto Towarzystwa:
94 8589 0006 0000 0011 0640 0001