Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Termin nadsyłania artykułów do najbliższego numeru: 30 kwietnia 2024

kontakt
dr hab. prof. UJ Władysław Chłopicki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków
E-mail: tlj@journal.tertium.edu.pl
ISSN: 2543-7844

https://doi.org/10.7592/Tertium

Indeksowanie

Nasze czasopismo jest obecnie indeksowane w 

Czasopismo jest partnerem EBSCO (CEEAS – Central & Eastern European Academic Sources), jest również objęte programem „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Obecna punktacja czasopisma wynosi 20 punktów (wykaz MEiN z lutego 2021 r.).

Redakcja podejmuje ciągłe wysiłki, aby rozszerzyć bazę indeksacyjną czasopisma.

Czasopismo  jest sponsorowane przez ELM Scholarly Press i Centre of Excellence in Estonian Studies.

kontakt

Władysław Chłopicki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków
Email: tlj@journal.tertium.edu.pl
ISSN: 2543-7844