Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Termin nadsyłania artykułów do najbliższego numeru: 30 kwietnia 2024

kontakt
dr hab. prof. UJ Władysław Chłopicki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków
E-mail: tlj@journal.tertium.edu.pl
ISSN: 2543-7844

https://doi.org/10.7592/Tertium

Przesyłanie tekstów

Artykuły można przesyłać po zarejestrowaniu się na naszej witrynie: ScholarOne Manuscripts (mc04.manuscriptcentral.com/tertium) jako Autor(ka) i zalogowaniu.

Należy również zarejestrować się i zgłosić artykuł. na stronie journal.tertium.edu.pl , gdzie artykuły sa publikowane po pozytywnych recenzjach.

Teksty przed przesłaniem do czasopisma  należy wkleić w poniższy  szablon, zwracając uwagę na obowiązujący styl sporządzania bibliografii:

Prosimy zwrócić uwagę na streszczenia, które powinny zawierać następujące elementy:

  1. przedmiot badania
  2. perspektywa badawcza
  3. materiał badawczy (źródło, charakter i dane ilościowe)
  4. najważniejsze wnioski

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Zgłoszenie jest oryginalne, nie narusza praw osób trzecich i nie zostało uprzednio opublikowane ani nie zostało zgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie (ewentualnie odpowiednie wyjaśnienie zostało przedstawione w komentarzu do redakcji).
  • W przypadku więcej niż jednego autora, wkład poszczególnych autorów został określony procentowo w komentarzach do redakcji.
  • Tekst jest pozbawiony informacji o autorze oraz jego afiliacji i adresie email.
  • Jeśli zgłaszany artykuł zawiera rysunki, ilustracje, dowcipy rysunkowe itp., o których prawa autorskie należą do osoby trzeciej, Autor(ka) zwrócił(a) się do tej osoby trzeciej i uzyskał(a) niezbędne prawa autorskie. Wydawca czasopisma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przepisów w tym zakresie i wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorach.

 

kontakt

Władysław Chłopicki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków
Email: tlj@journal.tertium.edu.pl
ISSN: 2543-7844