Półrocznik Językoznawczy Tertium/ Tertium Linguistic Journal

Termin nadsyłania artykułów do najbliższego numeru: 30 kwietnia 2024

kontakt
dr hab. prof. UJ Władysław Chłopicki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków
E-mail: tlj@journal.tertium.edu.pl
ISSN: 2543-7844

https://doi.org/10.7592/Tertium

Zespół redakcyjny

dr hab. Władysław Chłopicki, Redaktor naczelny, Uniwersytet Jagielloński, Przewodniczący
Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji
Językowej „Tertium”, Polska
profesor UO, dr hab. Dorota Brzozowska, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski, Uniwersytet Wrocławski, IFA & Kolegium Międzyobszarowych
Studiów Indywidualnych; Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we
Wrocławiu ISSN: 2543-7844

Redaktorzy działów

dr hab. Władysław Chłopicki, Redaktor naczelny, Uniwersytet Jagielloński, Przewodniczący Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Polska

prof. dr hab. Piotr Cap, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski, Uniwersytet Wrocławski, IFA & Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych; Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu

dr hab. Maria Jodłowiec, Uniwersytet Jagielloński

dr Aleksandra R. Knapik, Komisja Nauk Filologicznych Oddział PAN Wrocław

dr hab., prof. KUL Maria Mocarz-Kleindienst, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

dr hab. Grzegorz Szpila, Uniwersytet Jagielloński

Redaktor działu recenzji

prof. UP dr hab. Alicja Witalisz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Sekretarze redakcji

dr Małgorzata Haładewicz-Grzelak, Politechnika Opolska

dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Rada naukowa

Profesor Jerzy Bartmiński, profesor emeritus, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, Polska

prof. dr hab. Zofia Berdychowska, Uniwersytet Jagielloński

Professor Albert Borg, University of Malta,Malta

prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński

Professor Lilia Duskaeva, St Petersburg State University, Rosja

dr hab. Joanna Dybiec, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Professor Natalya Klushina, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa, Moskwa, Rosja

prof. nadzw. dr hab. Artur Dariusz Kubacki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego, Polska

Professor Ray Fabri, University of Malta, Malta

prof. dr hab. Tomasz Paweł Krzeszowski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik, Uniwersytet Warszawski, Polska

dr hab., prof. KUL Maria Mocarz-Kleindienst, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

prof. nadzw. dr hab. Maria Piotrowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński

prof. nadzw. dr hab. Grażyna Sawicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Grzegorz Szpila, Uniwersytet Jagielloński

Professor Choi (Estera) Sungeun (Czoj), Department of Polish Studies, Hankuk University of Foreign Studies, Korea Południowa

dr hab. Dorota Szumska, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Aleksander Szwedek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska, Uniwersytet Jagielloński

prof. UP dr hab. Alicja Witalisz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

prof. dr hab. Maria Wojtak, UMCS w Lublinie, Polska

kontakt

Władysław Chłopicki
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Angielskiej,
al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków
Email: tlj@journal.tertium.edu.pl
ISSN: 2543-7844