artykuły


Lingwista wobec języka uczuć

Elżbieta Felicja Laskowska

Tekst ten został po raz pierwszy opublikowany w roku 2012 w tomie „Termin w językoznawstwie”, pod redakcją Doroty Brzozowskiej i Władysława Chłopickiego, Język a komunikacja 31, Kraków: Tertium; 151-159

Czytaj więcej »

Potoczność w tekstach prasowych

Maria Wojtak

Tekst poraz pierwszy ukazał się w roku 2002 w tomie „Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie” pod redakcją Grzegorza Szpili, Język a komunikacja 4 (tom 1) :Kraków: Tertium; 323-334.

Czytaj więcej »

Od redakcji

Władysław Chłopicki, Dorota Brzozowska, Piotr Chruszczewski

Abstrakt Przedstawiamy Państwu pierwszy numer nowego czasopisma naukowego, które pojawiło się w polskim krajobrazie naukowym po 20 latach działalności Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji

Czytaj więcej »